ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V LABORATOŘÍCH

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V LABORATOŘÍCH

Laboratoře mohou patřit k rizikovým pracovištím, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými látkami rozptýlenými ve vzduchu nebo profesionálními infekcemi. Je tedy velmi nutno dbát na bezpečnost a kvalitu vzduchu v těchto zařízeních. 

V biolaboratořích jsou vyvíjeny, zkoumány a testovány různé látky a riziko úniku se nedá vyloučit. Musíme být včas připraveni na další možné útoky virů, ale i bakterií, a to jak přirozených, tak uměle vyrobených. Je potřeba se účinně a efektivně chránit!

Nanotechnologie FN NANO® pomáhá účinně a ekonomicky efektivně s pomocí světelné energie s dočišťováním vzduchu od zapáchajících a nebezpečných látek. Nachází také uplatnění jako technologie redukující v prostoru laboratoří s pomocí fotokatalýzy nežádoucí mikroorganismy, bakterie a viry.

Středočeské vodárny, a.s. – laboratoř pitných vod v Kladně si v polovině roku 2020 nechaly ošetřit stropy a části stěn jedné z laboratoří, kde testují odpadní vody a dále pak prostory váhovny, přípravny, skladu, chodby, umývárny a kanceláře. Důvodem bylo zvýšení hygieny prostředí, prevence proti nákazám a ochrana zaměstnanců.

Aplikaci technologie FN NANO® a aktivačních světel provedla společnost UVGS GENERAL SYSTEMS.

Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů FN NANO® může být využita velmi dobře všude tam, kde je nutno řešit problémy se vzduchem znečištěným nebezpečnými nebo zapáchajícími organickými látkami. Její světlem aktivovaný povrch účinně zachycuje a eliminuje viry a bakterie a tím snižuje jejich koncentrace v prostoru místnosti, kde je FN NANO® technologie instalována. Lze ji využít jako velmi účinnou, bezhlučnou a levnou čističku vzduchu.

O tom jsme se sami přesvědčili v tomto měsíci (tedy asi po necelém roce po aplikaci), kdy jsme osobně laboratoř navštívili a rozdíl ovzduší v ošetřené laboratoři odpadních technologií FN NANO® a neošetřené laboratoři pitných vod byl patrný na prvotní dojem. Při rozhovoru se zaměstnankyněmi nám bylo potvrzeno, že se v laboratoři cítí výrazně lépe, jsou méně unaveny a vzduch je tam pro ně celkově příjemnější.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) shledal, že funkční nátěry FN NANO® jsou zcela zdravotně nezávadné z hlediska ochrany veřejného zdraví. Nano nátěry výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob, zvyšují hygienický standard prostředí a jsou již léty a praxí ověřeny i ve zdravotnických zařízeních.

Funkce samočistícího nátěru FN NANO® jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie dokáže odstranit znečištění a škodlivé mikročástice ze vzduchu, pracuje bez chemických látek a jedna aplikace vydrží 10 let i více. 

Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že technologie FN NANO® je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Veškeré výrobky FN NANO® jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil i Státní zdravotní ústav (SZÚ) a v zahraničí společnost Environmental Protection Agency (EPA), která ho zapsala do své databáze jako antivirový a antibakteriální systém proti šíření epidemií s bezpečným využitím např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.

Laboratoř pitných vod v Kladně se tak stala první takto ošetřenou biolaboratoří skupiny Veolia a věříme, že pak budou následovat nejen další laboratoře, ale i jiné prostory pro prevenci přenosu virových nákaz a zvýšení ochrany zaměstnanců.

 

Sdílet tento příspěvek