Celosvětové setkání představitelů průmyslu výroby a zpracování TiO2 proběhlo v Praze

Celosvětové setkání představitelů průmyslu výroby a zpracování TiO2 proběhlo v Praze

V hotelu Hilton Prague se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. října 2015 světové setkání vrcholových představitelů firem zabývajících se výrobou, zpracováním a aplikacemi oxidu titaničitého – TiO2 World Summit 2015. Jako součást summitu proběhla i konference předních světových odborníků na problematiku TiO2 a pigmentů. Témata vystoupení byla zaměřena na nejnovější poznatky v této oblasti a jejich využití v průmyslu a praktických aplikacích. Unikátní

formát, v němž obě akce probíhají, umožňuje  neformální setkávání špičkových odborníků působících ve výzkumu a vývoji s vrcholovými manažéry firem, které ovlivňují rozhodující globální ekonomické a technologické trendy ve významném průmyslovém odvětví. Akce se vedle obřích nadnárodních společností účastnily i menší firmy. Specifickou, dynamicky se rozvíjející skupinu jsou zejména ty, které jsou zaměřeny na rozvoj nanotechnologií a jejich aplikace. Českou republiku v této skupině reprezentovaly společnosti Advanced Materials-JTJ (AMJTJ), Pardam a Pure Space.

AMJTJ, která se dlouhodobě účastní zasedání TiO2 World Summit, byla v tomto roce spoluorganizátorem setkání a patřila mezi hlavní sponzory akce. Jednatel AMJTJ Dr. Procházka byl zároveň spolupředsedou celé akce.

Nad významným setkáním průmyslníků a vědců převzalo záštitu ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jednání podpořili svými vystoupeními místopředseda vlády pro vědu výzkum a inovace – Pavel Bělobrádek a ministr průmyslu a obchodu – Jan Mládek. Ve svých vystoupeních představili téměř dvěma stovkám zahraničních hostů českou republiku jako vyspělou průmyslovou zemi, příznivé místo pro ekonomickou spolupráci a investice, stát, který navzdory svým „nanorozměrům“, dnes patří mezi nanotechnologické velmoci.

Dr. Procházka vystoupil v rámci Summitu s příspěvkem: „ Environmental Applications of Nano TiO2 – Emerging Markets“.

Sdílet tento příspěvek