Nanotechnologie FN® nátěrů umožňuje efektivní čištění ovzduší od škodlivin (tisková zpráva)

Nanotechnologie FN® nátěrů umožňuje efektivní čištění ovzduší od škodlivin (tisková zpráva)

Prakticky polovina obyvatel ČR žije na území se znečištěným ovzduším, kde jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek rozptýlených ve vzduchu. Území, na kterém tito lidé žijí, představuje více než 20% plochy naší republiky. U lidí žijících v oblastech se znečištěným ovzduším je prokázán zvýšený výskyt rakoviny, onemocnění horních cest dýchacích, anginy, astmatu a alergických onemocnění.

Rozvoj nanotechnologií přináší nové možnosti i v oblasti čištění ovzduší od nebezpečných imisních látek. Nanotechnologie FN® nátěrů, kterou vyvinula a patentovala Advanced Materials-JTJ, je prostředkem, který dokáže účinně snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Jak prokázali ing. Jiří Rathouský a Mgr. Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR ve své nejnovější studii, eliminace škodlivin z ovzduší pomocí fotokatalytických nátěrů je vhodná nejenom pro molekuly organických látek, ale také pro oxidy dusíku (NOx). Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený FN® nátěry radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2 v laminárním i turbulentním proudění vzduchu, při různých koncentracích a vlhkosti a nejenom v počátečním, ale i dlouhodobě ustáleném stavu.

Pro konkrétní podmínky pražského Smíchova (lokalita Anděl) vychází, že 1m2 fasády domu natřené FN® nátěrem odstraní za jeden rok z ovzduší 0,3 kg NOx (NO + NO2).

Tuto snadno aplikovatelnou a levnou technologii lze proto využít jako efektivní nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a jako kompenzační opatření pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

FN® nátěry mají všechny certifikace a testy potřebné pro uplatnění na domácím i zahraničním trhu.

FN® technologie je již dnes používána pro dekontaminaci ovzduší v Číně a dává naději pro ochranu zdraví obyvatelstva a zlepšení kvality ovzduší i v České republice a Evropské Unii.

Mgr. Žouželka s aparaturou na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR:

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha – Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o

Sdílet tento příspěvek