Povrchy, které se samy čistí – budoucnost architektury

Povrchy, které se samy čistí – budoucnost architektury

O površích, které se samy čistí, jsme ještě v nedávné minulosti mohli číst jen ve fantastických příbězích, dnes to už může být běžná realita. Ochrana povrchů obvykle spočívá v jejich hydrofobizaci, která však pouze oddálí zanášení povrchu různými znečišťujícími látkami. Fotokatalýza je ochrana budoucnosti, protože aktivně odstraňuje znečišťující látky ze svého povrchu a zároveň chrání povrch před škodlivými účinky UV záření.

Vše funguje pomocí energie slunce, které povrch nijak nepoškozuje, ale naopak ho pomáhá chránit. Fotokatalytické povrchy totiž absorbují sluneční záření a přeměňují ho na energii, která je použita k rozkladu znečišťujících látek.

Fotokatalýza má řadu výhod oproti tradičním způsobům ochrany povrchů. Tato nanotechnologie také dokáže ovlivnit kvalitu vzduchu na celé planetě.

Fotokatalytické povrchy jsou schopné rozkládat širokou škálu znečišťujících látek, včetně oxidů dusíku, benzenu, toluenu a dalších.

 

 

Její ochranné vlastnosti se již používají v praxi v mnoha zemích světa včetně České republiky. Fotokatalýza je jednou z nejslibnějších technologií pro řešení problémů s životním prostředím. Tato technologie má potenciál vyčistit vzduch, vodu i povrchy na celé planetě.

Fotokatalýza je ekologická a efektivní metoda, která může přispět k vytvoření udržitelnějšího světa. Tento regenerativní účinek zapadá do ideologie Smart Cities. Česká nanotechnologie FN NANO® je patentována po celém světě a svou účinností v oblasti fotokatalýzy patří k nejlepším produktům.

 

 

Sdílet tento příspěvek