TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ UŠETŘÍ MILIARDY

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ UŠETŘÍ MILIARDY

Česká republika vede velmi smutný primát v nejdéle uzavřeném školství v uplynulých dvou školních letech 2019/2020 a 2020/2021. Tato dlouhá doba distanční výuky se odrazila na naší ekonomice. Samo Ministerstvo školství vyčíslilo v minulých dnech astronomický účet, který vznikl díky uzavření škol a bohužel ještě není konečný. Úřad došel k částce 1,25 bilionu korun, o který nás vláda připravila svými rozhodnutími.

To jsou obrovské škody, které dopadají na naši ekonomiku a státní rozpočet. Dochází ale také k velkým škodám na vzdělání i na duševním a fyzickém zdraví dětí. Ve snaze vše ochránit jsme uzavřeni, dezinfikováni, dušeni v respirátorech a náš imunitní systém se stává stále slabším.

EKONOMICKÉ A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ JE VLÁDĚ NABÍZENO JIŽ 2. ROKEM

Cesta do normálu vede přes Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. a vytvoření vyššího standardu bezpečí uvnitř budov – Systému integrované prevence (SIP).

Vzhledem k současnému způsobu života lze i do budoucna předpokládat, že přijdou i jiné typy přírodních, či syntetických virů schopných způsobit epidemie či pandemie, a proto je nutno se proti nim naučit účinně a efektivně bránit. S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání.  

Jako příklad lze uvést srovnání tisíce miliard škod při dnešním způsobu obrany proti virům naproti odbornému odhadu přímých nákladů pro zajištění plynulé výuky – přibližně 2500 Kč a administrativní náklady na jednoho žáka/studenta.

V uvedené částce se skrývá:

  • instalace inteligentních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které zachytávají viry na svém povrchu a umožňují energii světla jejich okamžitou likvidaci (včetně aktivačního systému světel) a zároveň odstraňují výpary dezinfekcí,
  • ošetření kontaktních povrchů antibakteriálním stříbrem zajišťujících sanitární vlastnosti,
  • 10 opakovatelně využitelných nano roušek (po dezinfekci) pro každého žáka,
  • UVC lampa průběžně eliminující viry a bakterie ve vzduchu v době nebezpečí a aktivující nátěry na stěnách,
  • fotokatalytická čističku vzduchu a sensorů kvality vzduchu pro každou třídu,
  • jeden další prvek SIP podle potřeby (nanofiltrace apod.)
Stačí méně než 5 miliard přímých nákladů na vyřešení problému plynulé a bezpečné výuky a podobně je možné řešit i další státní instituce, dopravu, banky, průmysl, armádu, aby mohl každý bez omezení vykonávat své společenské funkce a vytvářet hodnoty.  

PREVENCE NÁS NEZRUINUJE 

Prevence je vždy levnější než likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na zdraví a moderní technologie dokáží odstranit výpary desinfekcí z prostředí během několika minut, jako například česká patentovaná technologie funkčních nátěrů FN NANO®, na jejichž povrchu fotokatalýza nejenom odstraňuje výpary desinfekcí, ale sama zajišťuje vysokou „sanitárnost“ prostředí, snižuje riziko nákazy a umožňuje bezpečné používání desinfekčních prostředků.

Máme tady řešení, kterými jsou léty ověřené, certifikované, bezpečné a vysoce účinné české technologie.  

 Antibakteriální fotokatalytické nátěry, antibakteriální nano stříbro, plazmové čističky vzduchu, nano roušky a mnoho dalších technických a technologických novinek, které již v roce 2012 vizionářsky představil renomovaný a mezinárodně uznávaný hygienik a epidemiolog RNDr. E. Pazdziora, CSc. ze Zdravotního ústavu v Ostravě (ZUOVA) jako obranu proti pandemiím a epidemiím virového původu souběžně s dezinfekcemi. Dr. Pazdziora prohlašuje: “Za zcela zásadní pokládáme cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí“. Tímto položil základ ke konceptu Systému integrované prevence (SIP), který vytvořil expertní tým Nanoasociace.   

Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví, zdraví našich dětí a naši ekonomiku. Využívejme dostupných moderních technologií.

Doufáme, že nastupující vláda se bude ve svých rozhodnutích opírat o odborníky, její vyjádření nebudou chaotická, ale systematická, aby vyvedla naši společnost postupnými kroky ze současné krize a ekonomického marastu, který tu zanechala vláda Andreje Babiše.

V první řadě je potřeba skutečně učinit kroky, které povedou k ochraně zdraví obyvatelstva a tím je zakotvení technologií do Zákona 258/2000 Sb.  Následně pak činit účinná preventivní opatření ve veřejných prostorách, aby se co nejvíce zamezilo přenosu vzdušných nákaz mezi obyvatelstvem.

Pokrok jde dopředu a nyní je ten nejvyšší čas na změnu.

Sdílet tento příspěvek