Funkční nátěry FN® na SmartNano

Funkční nátěry FN® na SmartNano

Prezentace funkčních nátěrů FN® v rámci konceptu SmartNano v Galerii českých center

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Sedmnáctý ročník se uskutečnil v termínu 6.–12. listopadu 2017 a představil mimo jiné i české nanotechnologické firmy.

V rámci konceptu SMART CITIES se představují chytrá řešení pro lepší život nejen ve městech. Technologii zítřka využíváme už dnes a obor nanotechnologií je v Česku jako doma. České firmy vytváří efektivní a jedinečná, ale hlavně užitečná řešení, která ulehčují každodenní život a mají široké spektrum využití. Čistý vzduch a domy, čistá voda bez chemikálií, hypoalergenní interiéry, skladování a úspora energie, moderní sportoviště a vysoce funkční oblečení pro sport i volný čas.

Naše patentované funkční nátěry FN® představují vývojově nejpokročilejší druhou generaci fotokatalytických nátěrových hmot. Svým fotokatalytickým efektem jsou až 100x účinnější než obdobné produkty první generace založené převážně na silikátových nebo sol-gel pojivových matricích.

Nátěrová vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN® účinně čistí vzduch od škodlivých látek a zápachu, zamezuje usazování, růstu a množení mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, řas) a vykazuje mimořádně silný samočistící efekt.

Tyto funkce jsou založeny na fyzikálním – fotokatalytickém jevu, který je „poháněn“ energií světla a ve vzdušném prostředí spouští oxidační reakci mezi kyslíkem a molekulami organických i některých anorganických látek.

Funkční nátěry FN® nejsou barva. Nanášejí se jako poslední nátěrová vrstva, na již nabarvený nebo surový povrch.

Funkcí FN® je vytvořit na natíraném povrchu velmi tenkou vrstvu vysoce oxidačního materiálu, který je schopen čistit vzduch a samočistění ošetřené plochy. Takto ošetřená plocha stále dýchá a žádné mikroorganismy přes ní již neprolezou.

Budoucnost je v NANO technologiích. Celý svět okolo nás je NANO, tak proč nevyužít těchto vlastností ke svému prospěchu, pro své zdraví a i ke zlepšení životního prostředí.

 

Sdílet tento příspěvek