AETERIO, 1 litr, environmentální použití na fasády

  • Popis
  • Další informace

Popis

AETERIO

  • Environmentální ochranný fotokatalytický nátěr pro nejúčinnější čištění vzduchu
  • Zajišťuje dlouhodobě čisté fasády, zdi, protihlukové bariéry, mosty a další povrchy
  • Tvoří efektivní ochranu proti UV záření
  • Využití pro velké plochy ke snížení škodlivých látek a zlepšení životního prostředí v exponovaných oblastech
  • Vytvořený povrch pomocí fotokatalýzy zajišťuje aktivní samočištění povrchu od špíny a chrání je proti usazování mikroorganismů
  • Garance funkčnosti na svislých plochách – 6 let

EKO-TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ OD IMISNÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Funkční povrch vytvořený nátěrem AETERIO účinně, dlouhodobě a s mimořádně nízkými náklady čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek, které jsou rozptýleny v ovzduší (imise). 1 000 m2 odstraní za rok z ovzduší stovky kilogramů oxidů dusíku (NOx), dalších skleníkových plynů a jemných suspendovaných prachových částic obsahujících jedovaté a karcinogenní látky organického charakteru.  Stavebním investorům, developerům a projektantům umožňuje tato technologie účinně kompenzovat negativní dopady staveb na životní prostředí. Natřením větších ploch protihlukových bariér, zdí, fasád a povrchů dopravních staveb nátěrem AETERIO lze kompenzovat ekologickou stopu provozu tisíců automobilů se spalovacími motory.

Pouhých 15 m2 povrchu vytvořeného nátěrem AETERIO odstraňuje v kontaminované městské aglomeraci ročně ze vzduchu tolik škodlivých oxidů dusíku, kolik jich za rok vyprodukuje průměrně jeden osobní automobil s dieselovým motorem.

1 m2 aktivní plochy nátěru vyčistí ročně přibližně 3.000.000 m3 objemu vzduchu.

1 m2 aktivní plochy vyčistí za 1 den tolik vzduchu, kolik potřebuje jeden člověk k dýchání na celý rok.

Podrobné informace o produktu a jeho použití naleznete v technickém listu

Další informace

Váha 1,3 kg
Rozměry 9 × 6,5 × 26 cm