Chovy živočichů

Efektivní chovy živočichů

Multifunkční nátěry FN® lze využít jako deodorizační a biocidní nechemickou technologii v chovech živočichů v uzavřených prostorách. Tato technologie působí dlouhodobě s minimálními provozními náklady.

Multifunkčních nátěry FN® v chovech zvířat snížují rizika šíření virových a bakteriálních nákaz. Účinně redukují nebezpečné, agresivní a zapáchající látky, které jsou do vzduchu vylučovány zvířaty a jejich exkrementy. FN® nátěry zvýšují celkovou účinnost komplexu opatření proti šíření nemocí. Fotoaktivní plocha vytvořená funkčním nátěrem FN® a aktivovaná UV světlem si zachovává funkčnost i 10 a více let a na rozdíl od chemických desinfekčních prostředků, které ztrácí účinnost ihned po zaschnutí. Likviduje mikroorganismy trvalepo dobu 10 let i déle.


Funkční nátěry FN® si zachovávají vysokou učinost 10 let i více…


Funkční nátěry FN® se nanáší na stěny a strop, kde je možno provést nasvícení plochy zdrojem umělého UVA záření a zajistit tak aktivaci fotokatalyzátoru. Plochy, kde je aplikován funkční nátěr FN®  by měly být vybrány tak, aby je nebylo nutno omývat (odstranila by se tím fotokatalytická vrstva vytvořená FN® nátěrem).

Výhody funkčních nátěrů FN®

  • Snížení rizika šíření virových a bakteriálních nákaz

  • Neustálé odstranování spor plísní a alergenů ze vzduchu

  • Účinná redukce nebezpečných, agresivních a zapáchajících látek

  • Dlouhodobá účinnost: 10 let a více…

  • Minimální provozní náklady

Prevence infekcí
Odstraňuje zápach
Úsporné aktivační světlo
Snadné nanášení
Záruka funkčnosti 10 let

Provozy chráněné funkčními nátěry FN®

Snížení rizika šíření virových a bakteriálních nákaz

Zvýšení celkové účinnosti komplexu opatření proti šíření nemoci

Funkční nátěry FN® odstraňují i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm).


Vysoká účinnost, minimální provozní náklady