Čistička vzduchu 2Helico®

Zdravější domov s čističkou vzduchu 2Helico®

Čistička vzduchu 2Helico® využívající unikátní patentovaný fotokatalytický povrch FN NANO® k čištění vzduchu. Velkou výhodou takového čištění vzduchu je, že se nepoužívají žádné filtry a fotokatalytický povrch si poradí i s molekulami pachu, se kterými HEPA filtry nic neudělají. Z praktického hlediska to znamená, že typicky pachy z vaření do 20 minut zmizí. Všeobecně funguje na pachy v domácnosti (domácí mazlíčci, cigaretový kouř apod.), ale zvládá i hokejové šatny. Účinně odstraňuje formaldehyd a jiné těkavé látky uvolňující se např. z nábytku. Pozor, odstraňuje i příjemné pachy, když pečete vánočku nebo pálíte vonné svíčky, doporučujeme čističku vypnout. Dalšími benefity v takto čištěných prostorách jsou menší prašnost, pocitové zlepšení kvality dýchaného vzduchu, lépe se daří rostlinám, pochvalují si to alergici s respiračními obtížemi. Pozitivní ohlasy jsou i z oddělení následné lůžkové a rehabilitační péče či domovů seniorů.

Vnitřní uspořádání lamel v čističce maximalizuje množství kontaktů proudícího vzduchu s fotokatalytickým povrchem, čímž zvyšuje účinnost čištění vzduchu. Princip čištění vzduchu pomocí fotokatalýzy není postavený na absorpci nežádoucích látek, ale na jejich rozkladu. Mezi vlastnosti fotokatalytického povrchu patří také samočistící funkce a je antibakteriální, proto, na rozdíl od filtrů, nemůže být zdrojem kontaminace prostředí. Čistička se vyrábí v České republice a lze bez nadsázky říct, že ji budou moct používat i vaše děti. Konstrukci lze využívat nekonečně, kromě elektronických dílů.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na mikrokrystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody. Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

  • Odstraňuje alergeny, zápachy a další organické látky

  • Likviduje plísňové spory, viry či bakterie ze vzduchu

  • Snižuje riziko přenosu infekčních chorob

  • Prospívá růstu pokojových rostlin

  • Ekologické řešení – filtry nezatěžují životní prostředí

  • Osvědčila se v domovech seniorů i v hokejových šatnách