Potravinářská výroba

Nanotechnologie FN NANO®pomáhá v potravinářské výrobě s ochranou proti nežádoucím mikroorganismům a při dočišťování vzduchu od nepříjemných pachů

V potravinářské výrobě je funkční nátěr FN NANO® využíván jako účinná dlouhodobá nechemická ochrana proti růstu plísní a kvasinek a proti šíření nepříjemných pachů.

Funkční nátěry FN NANO®

Technologie fotokatalytických povrchů vytvořených funkčními nátěry FN NANO® může být dobře využita v průmyslových potravinářských provozech a výrobnách jídla. Ultrafialovým světlem aktivovaný fotokatalytický povrch účinně chrání proti usazování nežádoucích bakterií, plísní a kvasinek na povrchu stěn a stropů a zároveň může sloužit k účinné a ekonomicky efektivní redukci nepříjemných pachových látek, s nimíž se jen obtížně vypořádávají standardní technologie.


Funkční nátěry FN NANO® byly Státním zdravotním ústavem (SZÚ) schváleny pro použití v potravinářské výrobě


V převážné většině průmyslových aplikací FN NANO® je nutno zajistit aktivaci fotokatalytického povrchu FN NANO® plochy pomocí umělého zdroje UVA světla. Vlnová délka a intenzity použitého UVA záření mají parametry plně odpovídající platným normám a nepředstavují pro zaměstnance žádné zdravotní ani pracovní riziko. V řadě potravinářských provozů jsou navíc běžně  využívána ultrafialová aktinická světla (využívaná v lapačích hmyzu), která mohou sloužit i k aktivaci FN NANO®povrchu.

Instalační a provozní náklady fotokatalytické technologie čištění vzduchu funkčními nátěry FN NANO® jsou výrazně nižší, než je tomu u standardních technologií (které si navíc s řadou polutantů při nižších koncentracích nedokážou poradit vůbec).

Výhody funkčních nátěrů FN NANO®

  • Odstranění bakterií, spor, plísní, alergenů i zápachu

  • Výrazně nižší instalační a provozní náklady na čistění provozu

  • Ochrana před výpary desinfekčních prostředků a toxiny z bakterií sídlících ve vzduchotechnice

  • Menší narušení chodu provozu – snížení frekvence malování a čištění

Prevence infekcí
Certifikováno pro použití v potravinářství
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti 5 let
Snadné nanášení

SZÚ – posouzení zdravotní nezávadnosti

Statní zdravotnický ústav shledal, že funkční nátěry FN NANO® jsou zcela zdravotně nezávadné z hlediska ochrany veřejného zdraví

Posouzení zdravotní nezávadnosti

Potravinářské provozy chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Mlékarna Bohušovice – foto z provozu  

Pryč s plísní a nežádoucími mikroorganismy

Ochrana proti usazovaní mikroorganismů na stěnách a stropu