Průmyslové provozy

Nanotechnologie FN NANO®pomáhá v průmyslových podnicích účinně a ekonomicky efektivně s dočišťováním vzduchu od zapáchajících a nebezpečných látek a chrání průmyslové objekty v exteriéru výrobě s ochranou proti usazování špíny, plísní a řas

Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů FN NANO® je schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm).

Čištění vzduchu funkčními nátěry FN NANO®

Multifunkční nátěry FN NANO® mohou být využity velmi dobře v širokém spektru průmyslových provozů všude tam, kde se je nutno řešit problémy se vzduchem znečištěným nebezpečnými nebo zapáchajícími organickými látkami, které jsou v nízkých koncentracích není je možno dostatečně eliminovat standardně využívanými technologiemi jako jsou filtrace, odlučování.

Jako čističku vzduchu je možno ji využít například ve výrobě a zpracování plastů, při lakování a sváření, v chemické výrobě, při výrobě bioplynu a mnoha dalších činnostech.


Instalační a provozní náklady fotokatalytické technologie čištění vzduchu funkčními nátěry FN NANO® jsou výrazně nižší


V převážné většině průmyslových aplikací funkčních nátěrů FN NANO® je nutno zajistit aktivaci fotokatalytického povrchu FN NANO® plochy pomocí umělého zdroje UVA světla. Vlnová délka a intenzity použitého UVA záření mají parametry plně odpovídající platným normám a nepředstavují pro zaměstnance žádné zdravotní ani pracovní riziko.

Instalační a provozní náklady fotokatalytické technologie čištění vzduchu funkčními nátěry FN NANO® jsou výrazně nižší, než je tomu u standardních technologií (které si navíc s řadou polutantů při nižších koncentracích nedokáží poradit vůbec).

Výhody funkčních nátěrů FN NANO®

  • Odstranění polutantů ze vzduchu i v nízkých koncentracích

  • Výrazně nižší instalační a provozní náklady na čistění provozu

  • Ochrana před toxickými výpary

  • Menší narušení chodu provozu – snížení frekvence malování a čištění

Supersilný samočistící efekt
Certifikováno pro použití v potravinářství
Prevence infekcí
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti 5 let

Největší supermoderní spalovna odpadů v Asii poblíž Pekingu v Číně využívá technologie funkčních nátěrů FN NANO® v pro redukci zápachu interiérech provozu.


Jako čističku vzduchu je možno ji využít například ve výrobě a zpracování plastů, při lakování a sváření, v chemické výrobě či výrobě bioplynu