Je potřeba si hlídat pH vody?

Není potřeba si hlídat pH. FN NANO®AQUA funguje při každém pH.