Laboratoře

Nanotechnologie FN NANO®pomáhá v účinně a ekonomicky efektivně s dočišťováním vzduchu od zapáchajících a nebezpečných látek. Nachází také uplatnění jako technologie redukující v prostoru laboratoří nežádoucí mikroorganismy

Laboratoře mohou patřit k rizikovým pracovištím, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými látkami rozptýlenými ve vzduchu nebo profesionálními infekcemi. Je tedy velmi nutno dbát na bezpečnost a kvalitu vzduchu v těchto zařízeních.

Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů FN NANO® může být využita velmi dobře všude tam, kde je nutno řešit problémy se vzduchem znečištěným nebezpečnými nebo zapáchajícími organickými látkami, které není možno dostatečně eliminovat standardně využívanými technologiemi jako jsou filtrace, odlučování, sorbce a absorbce. Její světlem aktivovaný povrch účinně zachycuje a eliminuje viry a bakterie a tím snižuje jejich koncentrace v prostoru místnosti, kde je FN NANO® technologie instalována

V převážné většině průmyslových aplikací FN NANO® je nutno zajistit aktivaci fotokatalytického povrchu FN NANO® plochy pomocí umělého zdroje UVA světla. Vlnová délka a intenzity použitého UVA záření mají parametry plně odpovídající platným normám a nepředstavují pro zaměstnance žádné zdravotní ani pracovní riziko.


Funkční nátěry FN NANO® lze využít jako velmi účinnou, bezhlučnou a levnou čističku vzduchu


Výhody funkčních nátěrů FN NANO®

  • Neustálé odstranování bakterií, spor, plísní, alergenů i zápachu ze vzduchu

  • Výrazně nižší instalační a provozní náklady na čistění provozu

  • Schopnost likvidovat i velmi malé koncentrace polutantů (i pod 1 ppm)

  • Menší narušení chodu provozu – snížení frekvence malování a čištění

Prevence infekcí
Certifikováno pro použití v potravinářství
Supersilný samočistící efekt
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti 10 let

Laboratoře chráněné funkčními nátěry FN®

Ilustrační foto z laboratorních testů na Aaureus FN NANO® ATB

Ochrana zdraví pracovníků laboratoří

Funkční nátěry FN NANO® odstraňují i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm).


Instalační a provozní náklady fotokatalytické technologie čištění vzduchu FN NANO® jsou výrazně nižší, než je tomu u standardních technologií