Ochrana zdí, fasád a dalších povrchů

5 FUNKCÍ V JEDNÉ OCHRANNÉ VRSTVĚ

 • Ochrana  před ničivými účinky ultrafialového záření

 • Ochrana před usazováním a růstem plísní i řas, zvýšená odolnost proti usazování pavučin

 • Ochrana před znečištěním sazemi a špínou rozptýlenou ve vzduchu

 • Snadné odstranění výtvorů sprejerů

 • Omezení erozivních účinků mechanického a chemického čištění

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Prodloužení životnosti a udržení krásného vzhledu zateplené fasády 

Ochranné nátěry FN NANO® významně pomáhají řešit problémy zateplených fasád

NEPŘÍJEMNÉ VLASTNOSTI ZATEPLENÝCH FASÁD:

 • POTŘEBA SOUSTAVNÉ KVALIFIKOVANÉ PÉČE = VYŠŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU: zateplené fasády jsou konstrukčně složitější, než fasády bez zateplení. I kvalitně provedená zateplená fasáda proto vyžaduje soustavnou, odborně kvalifikovanou péči.
 • NÁCHYLNOST K ŠPINĚNÍ A NAPADENÍ MIKROORGANISMY: Pokud na povrch zateplené fasády svítí slunce, velmi rychle se zahřeje. Pokud se povrch dostane do stínu, velmi rychle zchladne.  Zateplené plochy mají pak nižší povrchovou teplotu než okolí. V důsledku toho se na nich rychleji usazují prachové částice a kondenzuje vzdušná vlhkost. Proto se rychleji špiní atmosférickými nečistotami a vytvářejí příznivé prostředí pro usazování mikroorganismů. Náchylnost zateplených fasád k zašpinění a k porůstání plísněmi a řasami je proto jejich přirozenou vlastností!
 • VYSOKÉ TEPELNÉ NAMÁHÁNÍ A UV ZÁŘENÍ URYCHLUJÍ STÁRNUTÍ: Rychlé střídání teplot povrchu zateplené fasády působí její  mechanické namáhání. To časem vede k vytváření mikrotrhlinek, jimiž do zateplovacího systému proniká voda a prorůstají plísně. Vysoké tepelné namáhání urychluje, společně s agresivními účinky ultrafialového záření (UV), rozpad svrchní vrstvy fasády. UV záření je navíc hlavní příčinou vyblednutí barev fasády.
 • ROZPAD FASÁDY JE URYCHLOVÁN ČIŠTĚNÍM TLAKOVOU VODOU A CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY. Fasády domů ve velkých městech a v průmyslových oblastech se rychle zanášejí sazemi a další špínou rozptýlenou v ovzduší. Zejména severní a západní strany fasád zateplených domů často porůstají plísněmi a řasami. Pokud chce vlastník domu zachovat jeho čistý vzhled, musí fasádu vyčistit. Každé čištění odstraňuje mechanickým a případně chemickým působením z povrchu fasády špínu. To se ale nikdy neobejde bez opotřebení povrchové vrstvy fasády. Čištění tak přispívá k erozi povrchové vrstvy zateplené fasády.  Pokud ale fasáda není čištěna dlouhou dobu, penetruje špína do hlubších vrstev a povrch se nedá vyčistit bez zjevného poškození.

JAK CHRÁNIT ZATEPLENOU FASÁDU A MAXIMÁLNĚ PRODLOUŽIT JEJÍ ŽIVOTNOST:

 • pravidelně kontrolovat stav fasády a zjištěné závady opravit bez odkladu,
 • chránit fasádu proti degradujícímu vlivu UV záření (použití minerálních omítek a minerálních barev s minerálními pigmenty nebo minerální ochranný nátěr proti UV záření),
 • chránit fasádu proti napadení mikroorganismy (použití materiálů, které obsahují biocidní prostředky, nebo mají zvýšenou odolnost proti usazování mikroorganismů),
 • minimalizovat erozivní dopady čištění (po každém čištění provést sanaci povrchu nátěrem penetrace nebo fasádní barvy, použít samočistící barvy nebo speciální ochranné nátěry)
 • chránit fasádu proti nadměrnému tepelnému namáhání volbou světlých barev.

FN NANO® – SYSTÉMOVÁ OCHRANA ZATEPLENÉ FASÁDY

Nanotechnologická ochrana FN NANO® řeší najednou 5 hlavních problémů zateplených fasád a tím umožňuje maximalizovat jejich životnost a minimalizovat náklady na jejich dlouhodobou údržbu:

 1. mimořádně účinná dlouhodobá ochrana proti UV záření (ochrana proti rozpadu pojiva omítek a fasádních barev a proti vyblednutí barev),
 2. dlouhodobá fyzikální ochrana proti napadení mikroorganismy (na fasádě nerostou plísně ani řasy). Plochy ošetřené FN není nutno čistit!
 3. dlouhodobá aktivní ochrana povrchu proti usazování sazí a špíny rozptýlené v ovzduší – lepkavé složky špíny jsou rozloženy s pomocí energie denního světla a zbytek prachu odstraní déšť a vítr. Svislé plochy zůstávají trvale čisté po dobu 10 let i více. Není nutno je čistit!
 4. Dlouhodobě čistá fasáda – odpadá nutnost pravidelného čištění. Čištění se provádí jen lokálně na místech, ze kterých dešťová voda nedokáže odplavit prach. Čištění lze provést prostředky, které neničí povrch fasády. Obnova ochranné vrstvy se provádí jednou za deset let (pro šikmé plochy vystavené přímým povětrnostním vlivům jednou za 5 let). Povrchy ošetřené nátěrem FN NANO®2  vykazují, na plochách s přímým slunečním osvitem, výrazně zvýšenou odolnost proti usazování pavučin.
 5. Ochranné nátěry FN NANO® se vyrábějí transparentní i zabarvené v široké škále světlých barevných odstínů, které jsou vhodné pro snížení tepelného namáhání fasády.
 6. Pro venkovní použití jsou vhodné nátěry FN NANO®1, Protectam FN NANO®1 Transparent a FN NANO2

Nezateplené stavební objekty

Ochranné nátěry FN NANO® zajistí účinnou dlouhodobou ochranu povrchu fasád, střech, zdí, a dalších staveb před mikrobiologickým napadením plísněmi a řasami, před erozivními účinky ultrafialového záření a před černáním v důsledku usazování sazí a dalších složek atmosférické špíny

Využití FN NANO® nátěrů je vhodné ve všech případech, kdy Vám záleží na udržení čistého vzhledu staveb. Mimořádně silný fotokatalytický efekt FN NANO® nátěrové vrstvy dokáže aktivně udržovat čistý vzhled fasád nebo stěn i v podmínkách extrémního zatížení v bezprostřední blízkosti frekventovaných silnic po nichž denně projíždějí desítky tisíc automobilů. V takových podmínkách se bílá plocha natřená standardní barvou nebo barvou se zvýšenou odolností proti zašpinění založenou na “lotosovém” efektu, přemění v tmavě šedou v horizontu tří let. Povrch ošetřený FN NANO® nátěry zůstane čistý, bez známek šednutí po mnoho let. FN NANO® nátěry poskytují na tuto funkci (udržení čistého povrchu), pro svislé plochy vystavené povětrnostním vlivům, garanci 10 let.

Kromě zachování čistého vzhledu bez nutnosti častého mytí prodlouží FN NANO® nátěr také životnost fasádních stěrek a barev a zamezí vyšisování jejich barev v důsledku degradujících účinků ultrafialového záření.

Použití FN NANO®nátěrů v bezprostřední blízkosti silnic s hustým automobilovým provozem přináší kromě ekonomických a estetických efektů také příznivý vliv na životní prostředí. Vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený FN NANO® nátěrem dokáže účinně snižovat koncentrace nebezpečné složky výfukových plynů –  oxidů dusíku, které se dostaly do ovzduší. 1m2 FN NANO® povrchu dokáže za rok odstranit z ovzduší až stovky gramů NOx.

Kámen, beton, keramika i dřevo

Nano nátěry FN NANO® dlouhodobě a spolehlivě ochrání kámen, beton, keramiku i dřevo před  znehodnocením atmosférickou špínou a mikrobiologickým napadením plísněmi a řasami

FN NANO®1,  a FN NANO®2 je možno aplikovat také na kámen, beton, keramiku a dřevo. to umožňuje efektivní a dlouhodobou (5 a více let) ochranu jejich povrchu ve venkovním prostředí proti zrychlenému stárnutí a znehodnocování v důsledku zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu (saze, mastné a lepivé součásti polétavého prachu) a proti napadení plísněmi a řasami.

Obrovskou výhodou je vysoká paropropustnost FN NANO® nátěrové vrstvy (Třída V1 (vysoká); Sd[m]=0,6). Ta umožňuje podkladu dobré odvětrávání vlhkosti a snižuje tím riziko jeho degradace v důsledku zamrzání a rozmrzání nahromaděné vody v hloubce materiálu. Často se tak děje u materiálů s dobrou nasáklivostí vody, které je snaha chránit před zašpiněním ochrannými nátěry s hydrofobním účinkem. Tyto nátěry často omezí prodyšnost povrchu. V důsledku toho se pak uvnitř materiálu hromadí vlhkost. Při zamrznutí vznikají ledové krystaly, které svým rozpínáním trhají okolní materiál.

FN NANO® nátěrová vrstva proaktivně brání usazování atmosférické špíny, která má tendenci postupně penetrovat do hlubších vrstev materiálu. Pokud k takovému průniku špíny dojde, např. u pískovce nebo mramoru, nedají se vytvořené skvrny odstranit jinak, než obroušením materiálu V případě kamenných obkladů staveb nebo kamenných plastik tím obvykle dojde k jejich částečnému a někdy i úplnému znehodnocení. Aplikace nano nátěru FNNANO® takovému riziku dlouhodobě předejde.

Pro betonové konstrukce s ocelovou armaturou přináší použití FN NANO® nátěrů nejenom jejich ochranu proti špíně a mikrobiologickému napadení, ale také prodloužení jejich životnosti. Betonové konstrukce jsou obvykle chráněny proti průniku vody do hloubky betonu speciálními nátěry. Cílem je  zpomalit erozivní procesy. FN NANO®, které jsou aplikovány jako poslední ochranná vrstva na tyto nátěry pohlcují prakticky veškeré UV záření a tím eliminují jeho degradující působení na pojivo nátěrové vrstvy, která zajišťuje ochranu proti průniku vody. Tím je výrazně prodloužena její funkčnost a v důsledku toho i životnost vlastní betonové konstrukce.

Dřevěné obklady domů a ploty bez trvalé a systematické údržby postupně ztrácejí svůj původní přírodní vzhled. Tmavnou a černají špínou, která se na nich usazuje, časté je i mikrobiologické napadení plísněmi řasami a houbami. Nátěry FN NANO®1 a FN NANO®1 Transparent  je možno použít jako účinnou dlouhodobou ochranu plotů a dřevěných obkladů fasád domů bez toho, aniž bychom je natírali jinými ochrannými nátěry. Ochranná FN NANO® vrstva zamezí usazování atmosférické špíny, ochrání dřevo proti mikrobiologickému napadení a zachová jeho původní přírodní vzhled.

Zatímco nátěry FN NANO®1 a FN NANO®2 jsou mléčně zakalené a mohou být částečně kolorovány do světlých pastelových odstínů, nátěr FN NANO®1 Transparent je možno použít i na takové podklady, u kterých požadujeme plné zachování původního vzhledu (barevnost, struktura).

Památky – stavby i plastiky

Ochranné nátěry FN NANO® jsou ideální technologií pro rekonstrukce historicky chráněných objektů a pro péči o jejich zachování

Zajišťují dlouhodobou venkovní ochranu povrchů staveb a skulptur proti:

 • degradujícím účinkům UV záření
 • usazování sazí a další špíny rozptýlené v ovzduší v souvislosti s automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou na povrchu staveb a soch a před pronikáním této špíny do hloubky materiálu
 • usazování a rozrůstání plísní, řas a dalších mikroorganismů
 • znehodnocování výtvory sprejerů (graffiti) – pouze pro bílé a světlé pastelové odstíny podkladu (antigraffiti aplikace není transparentní).

FN NANO® nátěrová vrstva je splňuje požadavky památkové ochrany:

 • z povrchu staveb a skulptur je snadno odstranitelná, bez poškození nebo změny charakteru podkladu.
 • má vysokou paropropustnost a umožňuje velmi dobré odvětrávání podkladu
 • neobsahuje žádné organické materiály, je plně minerální
 • má matný vzhled, je buď transparentní nebo jen mírně kolorovaná s použitím výhradně anorganických pigmentů

Ochrana proti sprejerům

Klikněte na obrázek (výše) pro shlédnutí videa – odstranění graffiti na FN NANO® ochranné vrstvě. Levá strana testovací plochy na zdi není opatřena FN NANO® nátěrem, na pravé straně je aplikován nátěr FN NANO®2

Ochranný povrch vytvořený nanesením 6 – 7 nátěrových vrstev nano nátěru FN NANO®2 vytváří účinný štít proti poškozením podkladu čmáranicemi sprejerů. V porovnání s jinými  antigraffiti nátěry, které jsou zastoupeny na trhu, vyniká ochranný FN NNAO® povrch několika výraznými přednostmi:

 1. Velmi dobrá paropropustnost (ve zdi pod nátěrem nedochází k hromadění vody, dobře odvětrává).
 2. Čmáranice, kterou sprejer udělal na FN NANO® povrch se snadno a rychle odstraní za použití vody a kartáče (nejsou potřebná žádná organická ředidla, která poškozují životní prostředí).
 3. Ochranný FN NANO® povrch je vysoce porózní a je schopen v tenké vrstvě absorbovat velké množství barvy. Ta po zaschnutí nedokáže přes FN NANO® vrstvu penetrovat do větší hloubky, jak se to stává u jiných typů antigraffiti ochrany.

Antigraffiti FN NANO® povrch není transparentní. Nátěr FN NANO®2 se dodává základní bílé barvě a v široké škále světlých pastelových odstínů.