Technologie pro čištění vzduchu

Nátěrová nanotechnologie pro čištění vzduchu

Čištění vzduchu od zápachu, nebezpečných látek a alergenů, které zatěžují imunitní systém. 

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování široké škály škodlivých látek, které mohou být rozptýleny ve vzduchu interiérů budov. Dostávají se tam nejenom ze znečištěného vnějšího prostředí, ale jejich zdrojem může být i vnitřní vybavení místností (nábytek, koberce, umělé hmoty) nebo používané úklidové a desinfekční prostředky, či živočichové nebo technologie, které jsou v nich umístěny. Významným zdrojem znečištění vzduchu bývají také kolonie plísní a bakterií usazené ve ventilačním systému. 

FN NANO® je až dosud jediným fotokatalytickým produktem na trhu, jehož účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání 30-50% rozložitelných polutantů (údaj je prokázán testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje účinné čištění vzduchu v interiérech.

Přirozené proudění vzduchu v místnosti unáší molekuly a mikroskopické částice škodlivých nebo zapáchajících látek. Ty jsou při kontaktu s  povrchem vytvořeným FN NANO®nátěrem účinně zachycovány jeho vysoce porézní strukturou, v níž je supersilný fotokatalytický efekt rozloží na neškodné minerální látky (zpravidla molekuly vody a oxidu uhličitého). Účinnost čistícího efektu je přímo úměrná množství světelné energie dopadající na plochu.

Poznámka č. 1: Pro zajištění zdravého vzduchu v místnostech je kromě použití FN NANO® technologie nutno zabezpečit větrání, které zamezí hromadění oxidu uhličitého. V místnostech s vysokou prašností doporučujeme, kromě pravidelného úklidu, také využití levných a spolehlivých zařízení s elektrostatickými filtry pro zachycování prachu. Použití nátěrové technologie FN NANO®, v kombinaci s výše uvedenými opatřeními, je ekonomicky úspornou avšak velmi účinnou alternativou k provozně nákladným a hlučným zařízením na čištění vzduchu, která používají složité filtrační systémy.

Poznámka č. 2: konkurenční nátěrové hmoty domácích i zahraničních výrobců (1. generace) dosahují v současné době účinnosti 1 – 8% rozkladu polutantů při jediném kontaktu vzdušné masy s jimi vytvořeným povrchem. Proto je jejich skutečný efekt při čištění vzduchu zcela zanedbatelný.

Prevence infekcí
Snadná aplikace
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti až 15 let