MILÁNO UDĚLALO VÝZNAMNÝ KROK PRO ČISTĚNÍ OVZDUŠÍ

MILÁNO UDĚLALO VÝZNAMNÝ KROK PRO ČISTĚNÍ OVZDUŠÍ

Obyvatelé Milána zaznamenali v minulém týdnu ve dnech 25.-29.4.2022 v blízkosti katedrály podivný měřící vůz. Nestává se často, aby přímo v historickém centru Milána bylo prováděno nějaké měření.

Katedrála Narození Panny Marie v Miláně v severoitalské Lombardii, je pátá největší katedrála na světě a druhá největší na Apeninském poloostrově. Právě ona se stala „modelkou“ pro akreditované měření účinnosti technologie FN NANO® na dekontaminaci ovzduší – snižování emisí NOx a O3. 

Měření probíhalo ve spolupráci s italskou akreditovanou laboratoří Indam a dále pak s naším exkluzivním partnerem pro Lombradii, společností 2G NanoTech, která zajistila možnost kontinuálního měření v reaktoru s modelem části města s katedrálou.

 

 Toto živé měření si byli prohlédnout italští a čeští politici, konzulové, municipality, podnikatelé, novináři i vědci. A to vše ve spolupráci a zaštítěno Generálním konzulátem ČR v Miláně,  který již aktivně naši technologii využívá a podporuje.

Náměstek Lombardské vlády Alan Rizzi se na vlastní oči přesvědčil, jak může česká technologie výrazně zlepšit ovzduší v Miláně a ochránit tak nejen památky, ale hlavně obyvatele města Milána, které patří bohužel mezi jedno z nejvíce znečištěných měst v Evropě.

Tato měření přinesla úžasný výsledek, kterým je prokazatelně vysoká schopnost vyčistit centra velkých zamořených měst. Byla naměřena ~39 % účinnost odstranění NOx z ovzduší.

Měření v Itálii se tak stalo vyvrcholením 3 let grantového projektu TRIO, na kterém se podílí Advanced Materials-JTJ s.r.o. (mateřská společnost FN-NANO s.r.o.) s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s AV ČR, konkrétně Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského.

V současné chvíli probíhá vyhodnocování všech naměřených dat jak ze vzorků fasád, tak z modelu města.

Finální prezentace dat s ukázkou měření a seznámení s výsledky projektu proběhne 14. 9. 2022 v Miláně. O této akci Vás budeme včas informovat.

Z průběžných výsledků již nyní víme, že máme v rukou jedinečnou ekologickou technologii, která vrátí městům dlouhodobě krásný a čistý vzhled. Ochrání povrchy staveb před UV degradací, ochladí jejich povrch a zároveň bude neustále čistit vzduch od jedovatých emisí.

Technologie FN NANO® je nejmodernější technologií pro SMART města BEZ EMISÍ a PŘEHŘÍVÁNÍ! Vzduch je jen jeden a je nás všech. Přidejte se k nám.

Sdílet tento příspěvek