Technologie FN-NANO pro certifikaci LEED Platinum

Technologie FN-NANO pro certifikaci LEED Platinum

Budova našeho smluvního partnera v USA – MACOMA, LLC, MACOMA Building, 3920 E. Patrick Lane, Las Vegas,  NV 89120 získala nejvyšší stupeň certifikace LEED Platinum. Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Na plášti budovy i v interiérech je ve velkém rozsahu použita nanotechnologie multifunkčních nátěrů FN (FN-NANO), která významně zvýšila dosažené skóre celkového hodnocení.  Technologie FN-NANO  navýšila celkové skóre projektu o 16 bodů za přímé i nepřímé pozitivní efekty pro zdraví lidí, životní prostředí v oblastech Materials and Resources, Energy and atmosphere, Sustainable sites, Indoor environmental quality a Innovation.

Sdílet tento příspěvek