Na internetu lze nalézt celou řadu nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, které deklarují samočistící efekt natřené plochy, antibakteriální účinek a schopnost čistit vzduch. Čím se od nich funkční nátěry FN NANO® odlišují?

Zásadní odlišnost funkčních nátěrů FN NANO® v porovnání s ostatními nátěrovými hmotami s fotokatalytickým efektem, které jsou dostupné na našem i světovém trhu, je fotokatalytická účinnost povrchové vrstvy, kterou vytvářejí. Čím je tato účinnost vyšší, tím intenzivněji je takový povrch schopen čistit vzduch a zbavovat se špíny, která by se jinak na něm usazovala. Konkurenční produkty většinou aktivní krystaly míchají do barev či betonů a tím dojde k obalení krystalů a snížení účinnosti. Pojivový systém FN NANO® tyto krystaly po vyschnutí vytlačuje na povrch a nedochází k jejich zakrytí. Díky tom je schopnost čistění vzduchu a samočistění u funkčních nátěrů FN NANO® násobně (desetkrát až stokrát) vyšší, než je tomu u jiných fotokatalytických nátěrových hmot, které jsou v současnosti nabízeny na trhu.

V tom spočívá i náš celosvětový patent.