Ochrana proti koronaviru Covid-19

Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření infekce koronaviru Covid19 a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí.

Tím, že natřete stěny a strop místnosti  funkčními nátěry FN NANO®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19.  Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN NANO®) díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je pomocí fotokatalýzy velmi účinně eliminuje. Tím od nich zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě zvýšit ochranu lidí v místnosti proti přenosu virových a bakteriálních nákaz, včetně Covid-19.

Vizualizace: Nátěrová vrstva FN NANO® dobře zachycuje viry a další choroboplodné zárodky. Virus Covid-19 zachycený ve struktuře nátěrové vrstvy FN NANO®.

FUNKČNÍ NÁTĚR FN NANO® BIOMAX – ZÁKLADNÍ OCHRANA PROTI COVID-19

Všechny funkční nátěry FN NANO®, které dodáváme na trh vykazují mimořádně silný antimikrobiální účiněk založený na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy.  Pro permanentní ochranu proti šíření nebezpečných virových a bakteriálních nákaz jsme vyvinuli speciální přípravek – funkční nátěr FN NANO® BioMax, který kombinuje  antimikrobiální působení anorganické nátěrové vrstvy na základě fyzikálního efektu fotokatalýzy s chemickým desinfekčním efektem registované biocidní látky. Proti choroboplodným zárodkům, které se zachytí na nátěrové vrstvě FN NANO® je touto cestou veden zničující dvojí (chemický a fyzikální) úder, který je spolehlivě, permanentně a dlouhodobě likviduje.

Chemická biocidní funkce nátěrové vrstvy účinně zabíjí viry a bakterie bez ohledu, zda na ni dopadá světlo nebo ne.

Antimikrobiální funkce založená na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy se spouští s vysokou účinností vždy, když na nátěrovou vrstvu dopadá ultrafialová složka denního světla. V interiéru k tomu slouží aktivační UV-A  světla. Tím se zvýší celkový antivirový a antibakteriální efekt na úroveň, která není dosažitelná jinými prostředky.

K  aktivizaci fyzikální antimikrobiální funkce je nutno použít umělý zdroj UV-A záření (doporučená vlnová délka: 365 nm). K využití umělého zdroje UV-A záření  najdete informace pod záložkou “Rady a návody” v sekci “Jak nasvítit FN NANO® povrch”. V případě Vašeho dalšího zájmu rádi poskytneme odbornou radu a dodáme ověřené světelné zdroje).

OCHRANA PROTI VIROVÝM A BAKTERIÁLNÍM INFEKCÍM S VYUŽITÍM OSTATNÍCH PRODUKTŮ FN NANO®

Ostatní funkční nátěry FN NANO® , FN NANO®1FN NANO®2,FN NANO®3,FN NANO®TransparentFN NANO® Wood) vykazují mimořádně silnou fyzikální fotokatalytickou antimikrobiální funkci.  Tuto funkci zajišťují za podmínky, že na vytvořenou nátěrovou vrstvu dopadá dostatečné množství měkkého(min. 20µW/cm2) ultrafialového záření (v exteriéru denním světlem, v interiéru  z umělého zdroje). Funkční nátěry FN NANO®2 a FN NANO®3 mají nejvyšší fotokatalytickou účinnost při čištění vzduchu Proto doporučujeme jejich používání v interiérech všude tam, kde chceme zajistit nejenom antimikrobiální ochranu, ale také čištění vzduchu od škodlivých látek a zápachů.

Vysoká účinnost a dlouhodobá funkčnost.

Testy Státního zdravotního ústavu na modelovém viru (bakteriofág FX 174 E.Coli.) Ukazují že fyzikální antimikrobiální mechanismus fotokatalýzy – dosáhne snížení koncentrace mikroorganismu o 4-5 log. řádů za 1 až 6 hod. při osvitu UV-A světlem (FN NANO® 2) čímž je zajištěna účinnost působení proti virům.

FN NANO® BioMax: Kombinací fyzikálního a chemického antimikrobiálního působení dochází k výraznému rozšíření baktericidní účinnosti proti virovým i bakteriálním infekcím!

Funkční nátěry FN NANO® splňují všechny legislativní, technické a hygienické požadavky ČR i EU a dalších náročných trhů. Jejich antimikrobiální a další výrobcem uváděné funkce jsou ověřeny nezávislým testováním státních a výzkumných institucí (viz sekce “DOKUMENTY” tohoto webu).

Funkční nátěry FN NANO® jsou certifikovány na účinnost jejich fyzikálních-fotokatalytických funkcí. Certifikáty jsou vystaveny na základě objektivního posouzení vlastností a fotokatalytické výkonnosti certifikovaného produktu nezávislými odbornými hodnotiteli a akreditovanými institucemi. Účinnost je posuzována na základě platných mezinárodních norem ISO.

Certifikace je pro uživatele fotokatalytických produktů podstatným ukazatelem důvěryhodnosti informací o jejich praktické využitelnosti.

Vyvarujte se používání necertifikovaných produktů.

Video-návod: Jak správně postupovat při aplikaci funkčního nátěru FN NANO® malířským válečkem