Certifikáty

Naše vysoce účinné fotokatalytické funkční nátěry FN® odpovídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

TZÚS – Certifikát výrobku 2020 (CZ)
TZÚS – Certifikát výrobku 2020 (EN)
TZÚS – Certifikát výrobku 2020 (ITA)
TZÚS – Certifikát výrobku 2020 (DE)
TZÚS – Zpráva o dozoru (2020)
TZÚS – Zpráva o dohledu (2020)
TZÚS – Protokol o zkoušce soudržnosti odtrhovou zkouškou (2020)
TZÚS – Certifikát výrobku (2018)
ES certifikát systému řízení výroby
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Osvědčení o shodě řízení výroby
ČSAF-CERTIFIKÁT-SAMOČISTĚNÍ POVRCHU FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁTY FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-SAMOČISTĚNÍ POVRCHU FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁTY FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 3
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 3
ČSAF-CERTIFIKÁTY FN® 3
TZÚS – Osvědčení o shodě říení výroby (2017)
TZÚS – Certifikát výrobku
TZÚS – Stavební technické osvědčení
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku

UPOZORNĚNÍ: Společnost FN-NANO s.r.o. přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků registrované značky FN®. Zjednodušila obchodní název vypuštění slova „Protectam“, a nově používá pro svoje produkty pouze označení FN®1, FN®2 a FN®3. Pro lepší orientaci zákazníka dále může uvádět upřesňující název – např. Transparent, Wood, BioMax, Aqua apod. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem.