Zateplené fasády


Ochrana zateplených fasád

 

Funkční nátěry FN NANO® budou dlouhou dobu chránit izolovanou fasádu vašeho domu před ničivými účinky ultrafialového záření, usazování plísní a řas a znečištění sazemi a nečistotami rozptýlenými ve vzduchu.

Povlak účinně zvyšuje odolnost izolované fasády proti ukládání pavučin. Zajistí dlouhodobé zachování čistého vzhledu, čímž se sníží erozivní účinky opakovaného mechanického a chemického čištění.


Ochranné vlastnosti zateplených fasád:

Potřeba trvalé kvalifikované péče = vyšší náklady na údržbu: zateplené fasády jsou konstrukčně složitější než fasády bez izolace. I dobře provedená zateplená fasáda proto vyžaduje systematickou, odborně kvalifikovanou péči.

Pokud slunce svítí na povrch zateplené fasády, velmi rychle se zahřeje. Pokud se povrch dostane do stínu, velmi rychle se ochladí. Zateplené povrchy pak mají nižší povrchovou teplotu než okolí. V důsledku toho se na nich částice prachu usazují rychleji a kondenzuje vlhkost vzduchu. Proto se rychleji zašpiní atmosférickými nečistotami a vytvoří příznivé prostředí pro usazování mikroorganismů. Citlivost zateplených fasád na nečistoty a růst plísní a řas je proto jejich přirozenou vlastností!

Rychlá změna povrchových teplot zateplené fasády způsobuje její mechanické namáhání. V průběhu času to vede k tvorbě mikrotrhlin, kterými voda proniká do tepelně izolačního systému a rostou plísně. Vysoké tepelné namáhání urychluje, spolu s agresivními účinky ultrafialového (UV) záření, dezintegraci horní vrstvy fasády. UV záření je navíc hlavní příčinou vyblednutí fasádních barev.

Fasády domů ve velkých městech a průmyslových oblastech se rychle zanesou sazemi a jinými nečistotami rozptýlenými ve vzduchu. Zejména severní a západní strany fasád zateplených domů jsou často zarostlé plísní a řasami. Pokud si chce majitel domu zachovat svůj čistý vzhled, musí fasádu očistit. Každé čištění odstraňuje nečistoty z povrchu fasády mechanickým a případně chemickým působením. To se ale nikdy neobejde bez opotřebení povrchové vrstvy fasády. Čištění tak přispívá k erozi povrchové vrstvy zateplené fasády. Pokud však fasáda není vyčištěna po dlouhou dobu, špína proniká do hlubších vrstev a povrch nelze očistit bez zjevného poškození.


Jak maximalizovat životnost zateplené fasády

Okamžitě opravte zjištěné vady (praskliny, trhliny a loupání fasádního potěru). Rovněž je nutné opravit špatně vyrobené nebo poškozené žlaby, okapy a žlaby, ze kterých voda protéká na fasádu.

Použití minerálních omítek a minerálních barev s minerálními pigmenty (pokud je to technicky možné), ochrana fasády se speciální ochrannou vrstvou proti UV záření.

Použití materiálů, které obsahují biocidní přípravky nebo jsou odolné vůči ukládání mikroorganismů

Po každém čištění opravte povrch základním nebo fasádním nátěrem, použijte barvy se zvýšenou odolností proti usazování nečistot nebo speciální ochranné nátěry s aktivním samočistícím účinkem.

Toho lze dosáhnout volbou světlých barev.


Funkční nátěr FN NANO ® - systémová ochrana zateplené fasády

Nanotechnologická ochrana funkčních nátěrů FN NANO ® řeší 5 hlavních problémů zateplených fasád najednou a umožňuje tak maximalizovat jejich životnost, udržovat jejich hezký vzhled a minimalizovat náklady na jejich dlouhodobou údržbu.

FN NANO® nátěr vytváří na povrchu fasády tenkou vrstvu, která zcela zastavuje UV záření, které neprochází skrz substrát. To jej plně chrání před popraskáním a rozpadem organických složek omítky a fasádních barev.

Speciální fyzikální vlastnosti ochranné vrstvy FN NANO® vytvářejí dlouhodobě funkční a velmi účinný štít proti usazování mikroorganismů na povrchu fasády. Plísně a řasy nerostou na fasádě. Povrchy ošetřené funkčním nátěrem FN NANO® není nutné čistit!

Lepivé složky nečistot se rozkládají pomocí energie denního světla a zbytek prachu se odstraňuje deštěm a větrem. Svislé povrchy zůstávají trvale čisté po dobu 10 a více let. Není třeba je čistit!

Ochranná vrstva FN NANO® vykazuje velmi silný aktivní samočistící účinek. Z dlouhodobého hlediska proto zůstává čistý. Čištění se provádí pouze místně na místech, kde dešťová voda nemůže odplavit prach. Čištění lze provádět prostředky, které nepoškozují povrch fasády. Ochranná vrstva se obnovuje jednou za deset let. Pro svažité plochy vystavené přímým povětrnostním podmínkám jednou za 5 let. Povrchy ošetřené funkčním nátěrem FN NANO2® vykazují na površích s přímým slunečním světlem významně zvýšenou odolnost vůči ukládání pavučin.

Ochranné nátěry FN NANO® jsou vyráběny průhledné a barevné v široké škále světlých barevných odstínů, které jsou vhodné pro snížení tepelného namáhání fasády.

Naši zaměstnanci nebo certifikované společnosti vám rádi poradí s použitím konkrétního typu nátěru FN NANO®.


Funkční nátěry FN NANO® jsou nejúčinnějším fotokatalytickým nátěrem na světovém trhu. Konkurenční produkty překonají až stokrát.


Zateplené řešení domu: situace před a po aplikaci funkčních nátěrů

Řešení pro řadové domy: situace před a po ošetření funkčním nátěrem