DĚTI MUSÍ ZPĚT DO ŠKOLY – VYTVOŘME VE ŠKOLÁCH NOVÝ STANDARD BEZPEČÍ

DĚTI MUSÍ ZPĚT DO ŠKOLY – VYTVOŘME VE ŠKOLÁCH NOVÝ STANDARD BEZPEČÍ

Česká republika v současné době bohužel vede velmi smutný primát v nejdéle uzavřeném školství. Dochází k velkým škodám nejen na vzdělání, ale i na duševním zdraví dětí a přiznejme si to, i rodičů.

Ve snaze vše ochránit jsme uzavřeni, dezinfikováni, dušeni v respirátorech a náš imunitní systém se stává stále slabším. Čeká nás nyní zcela běžné období respiračních chorob, s nástupem jara na nás budou číhat i alergeny a pyly v ovzduší.

Už je opravdu potřeba s tím začít něco rozumného dělat. Každý organismus a zejména ten dětský, který je ve vývinu potřebuje ke správnému vývoji dostatek čerstvého vzduchu a kyslíku.

DĚTI MUSÍ ZPÁTKY DO ŠKOLY A TAM JIM MUSÍME VYTVOŘIT LEPŠÍ PODMÍNKY PRO NEPŘERUŠOVANOU VÝUKU

Metodika enormního nadužívání desinfekcí k zajištění sanitárního prostředí ve školách rozhodně nestačí. Musíme vybudovat o mnoho vyšší standard. Proč hazardujeme se zdravím svých dětí, když máme technologie, které umožňují bezpečné používání dezinfekčních prostředků a umožňují nám svobodné dýchání?

Prevence je vždy levnější než likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na zdraví a moderní technologie dokáží odstranit výpary desinfekcí z prostředí během několika minut, jako například česká patentovaná technologie funkčních nátěrů FN NANO®, která nejenom odstraňuje výpary desinfekcí, ale sama zajišťuje vysokou „sanitárnost“ prostředí, snižuje riziko nákazy a umožňuje bezpečné používání desinfekčních prostředků.

Máme řešení – léty ověřené, certifikované, bezpečné a vysoce účinné české technologie  

Nano roušky, antibakteriální fotokatalytické nátěry, antibakteriální nano stříbro, plazmové čističky vzduchu a mnoho dalších technických a technologických novinek, které již v roce 2012 vizionářsky představil renomovaný amezinárodně uznávaný hygienik a epidemiolog RNDr. E. Pazdziora, CSc. ze Zdravotního ústavu v Ostravě (ZUOVA) jako obranu proti pandemiím a epidemiím virového původu souběžně s dezinfekcemi.

Dr. Pazdziora prohlašuje:“Za zcela zásadní pokládáme cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí“.     

Tímto položil základ ke konceptu Systému integrované prevence (SIP), který vytvořil expertní tým Nanoasociace.

Příklad zapojení Systému integrované prevence (SIP) do biologické ochranyveřejných prostor

Cesta do normálu vede přes Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb a vytvoření vyššího standardu bezpečí uvnitř budov – Systému integrované prevence.

Vzhledem k současnému způsobu života lze i do budoucna předpokládat, že přijdou i jiné typy přírodních, či syntetických virů schopných způsobit epidemie či pandemie, a proto je nutno se proti nim naučit účinně a efektivně bránit. S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání.  

Jako příklad lze uvést srovnání tisíce miliard škod při dnešním způsobu obrany proti virům naproti odbornému odhadu přímých nákladů pro zajištění plynulé výuky – přibližně 2500 Kč a administrativní náklady na jednoho žáka/studenta.
V uvedené částce skrývá:
·           instalace inteligentních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které zachytávají viry na svém povrchu a umožňují energii světla jejich okamžitou likvidaci (včetně aktivačního systému světel) a zároveň odstraňují výpary dezinfekcí,
·           ošetření kontaktních povrchů antibakteriálním stříbrem zajišťujících sanitární vlastnosti,
·           10 opakovatelně využitelných nano roušek (po dezinfekci) pro každého žáka,
·           UVC lampa průběžně eliminující viry a bakterie ve vzduchu v době nebezpečí a aktivující nátěry na stěnách,
·           fotokatalytická čističku vzduchu a sensorů kvality vzduchu pro každou třídu,
·           jeden další prvek SIP podle potřeby (nanofiltrace apod.)
Stačí méně než 5 miliard přímých nákladů na vyřešení problému plynulé a bezpečné výukya podobně je možné řešit i další státní instituce, dopravu, banky, průmysl, armádu, aby mohl každý bez omezení vykonávat své společenské funkce a vytvářet hodnoty.  
Pokrok jde dopředu a nyní je ten nejvyšší čas na změnu. Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví a zdraví našich dětí a využívejme dostupných moderních technologií.
Abychom mohli být zase všichni bezstarostně spolu.
 

 

Sdílet tento příspěvek