Jak prodloužit život a udržet krásný vzhled zateplené fasády

Jak prodloužit život a udržet krásný vzhled zateplené fasády

Jak prodloužit život a udržet krásný vzhled zateplené fasády

(Průvodce pro majitele a správce domů)

I.    Odpovězte si na úvod na následující otázky:

 • Máte již zateplenou fasádu, nebo se chystáte váš dům zateplit?
 • Chcete, aby Vaše fasáda se zateplovacím systémem vydržela podstatně déle než 25 let?
 • Záleží Vám na tom, jak fasáda vašeho domu vypadá?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ne, nepokračujte dál ve čtení, byla by to pro vás ztráta času!

Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, pokračujte ve čtení .

II.    Jaké problémy mají zateplené fasády

 • POTŘEBA SOUSTAVNÉ KVALIFIKOVANÉ PÉČE = VYŠŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU: zateplené fasády jsou konstrukčně složitější, než fasády bez zateplení. I kvalitně provedená zateplená fasáda proto vyžaduje soustavnou, odborně kvalifikovanou péči.
 • NÁCHYLNOST K ŠPINĚNÍ A NAPADENÍ MIKROORGANISMY: Pokud na povrch zateplené fasády svítí slunce, velmi rychle se zahřeje. Pokud se povrch dostane do stínu velmi rychle zchladne.  Zateplené plochy mají pak nižší povrchovou teplotu než okolí. V důsledku toho se na nich rychleji usazují prachové částice a kondenzuje vzdušná vlhkost. Proto se rychleji špiní atmosférickými nečistotami a vytvářejí příznivé prostředí pro usazování mikroorganismů. Náchylnost zateplených fasád k zašpinění a k porůstání plísněmi a řasami je proto jejich přirozenou vlastností!
 • VYSOKÉ TEPELNÉ NAMÁHÁNÍ A UV ZÁŘENÍ URYCHLUJÍ STÁRNUTÍ: Rychlé střídání teplot povrchu zateplené fasády mechanickému namáhání. To následně v delším časovém horizontu vede k vytváření mikrotrhlinek, jimiž může do zateplovacího systému pronikat voda a prorůstat plísně. Vysoké tepelné namáhání urychluje, společně s agresivními účinky ultrafialového záření (UV), rozpad svrchní vrstvy fasády. UV záření je navíc zdrojem vyblednutí barev fasády.
 • ROZPAD FASÁDY JE URYCHLOVÁN ČIŠTĚNÍM TLAKOVOU VODOU A CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY. Fasády domů ve velkých městech a v průmyslových oblastech se rychle zanášejí sazemi a další špínou rozptýlenou v ovzduší. Zejména severní a západní strany fasád zateplených domů často porůstají plísněmi a řasami. Pokud chce vlastník domu zachovat jeho čistý vzhled, musí fasádu vyčistit. Každé čištění odstraňuje mechanickým a případně chemickým působením z povrchu fasády špínu. To se ale nikdy neobejde bez opotřebení povrchové vrstvy fasády. Čištění tak přispívá k erozi povrchové vrstvy zateplené fasády.  Pokud ale fasáda není čištěna dlouhou dobu, penetruje špína do hlubších vrstev a povrch se nedá vyčistit bez zjevného poškození.

III.    Nejčastější chyby v péči o zateplenou fasádu

 • Stav fasády není pravidelně kontrolován a závady (trhliny, odlupující se části fasády a jiná mechanická poškození) nejsou bezodkladně opraveny.
 • K čištění zateplené fasády a opravě závad její soudržnosti se přistupuje až v době, kdy „už se na to nedá dívat“. To je obvykle po osmi a více letech od realizace zateplení. Pak je nutno většinou řešit více problémů:

– fasádní stěrka opadává na více místech a ve větším rozsahu

– soudržnost svrchní vrstvy až po izolant je významně narušena (zejména u akrylátových stěrek a barev), při čištění dojde často k        „obroušení“ svrchní vrstvy až na „perlinku“

– špína penetrovala do hloubky a nedá se vyčistit

– plíseň prorostla do hloubky fasády

 • Fasáda se jen vyčistí – bez opravy drobnějších závad a penetrace, případně natření fasádní barvou – v důsledku toho se povrch fasády naruší a otevře pro intenzivnější působení povětrnostní eroze a ještě rychlejší nástup mikroorganismů.

IV. Požadavky jak chránit zateplenou fasádu a maximálně prodloužit její životnost

 • pravidelně kontrolovat stav fasády a zjištěné závady opravit bez odkladu,
 • chránit fasádu proti degradujícímu vlivu UV záření (použití minerálních omítek a minerálních barev s minerálními pigmenty nebo minerální ochranný nátěr proti UV záření),
 • chránit fasádu proti napadení mikroorganismy (použití materiálů, které obsahují biocidní prostředky, nebo zvýšenou odolnost proti usazování mikroorganismů),
 •  minimalizovat erozivní dopady čištění (po každém čištění provést sanaci povrchu nátěrem penetrace nebo fasádní barvy, použít samočistící barvy nebo ochranné nátěry)
 • chránit fasádu proti nadměrnému tepelnému namáhání zvolením světlých barev,

V. Nanotechnologická ochrana Protectam FN umožňuje maximalizovat životnost zateplené fasády a minimalizovat náklady na její dlouhodobou údržbu tím, že vytvořená nátěrová vrstva plní dlouhodobě následující funkce:

 • mimořádně účinná dlouhodobá ochrana proti UV záření (ochrana proti rozpadu pojiva omítek a fasádních barev a proti vyblednutí barev),
 • dlouhodobá fyzikální ochrana proti napadení mikroorganismy (na fasádě nerostou plísně ani řasy). Plochy ošetřené FN není nutno čistit!
 • dlouhodobá aktivní ochrana povrchu proti usazování sazí a špíny rozptýlené v ovzduší – lepkavé složky špíny jsou rozloženy s pomocí energie denního světla a zbytek prachu odstraní déšť a vítr. Svislé plochy zůstávají trvale čisté po dobu 10 let i více. Nutno je čistit!
 • Dlouhodobě čistá fasáda – odpadá nutnost pravidelného čištění. Čištění se provádí jen lokálně na místech, ze kterých dešťová voda nedokáže odplavit prach. Čištění lze provést prostředky, které neničí povrch fasády. Obnova ochranné vrstvy se provádí jednou za deset let (pro šikmé plochy vystavené přímým povětrnostním vlivům jednou za 5 let).
 • Ochranné nátěry Protectam FN se vyrábějí v široké škále světlých barevných odstínů, které jsou vhodné pro snížení tepelného namáhání fasády.

Sdílet tento příspěvek