XI. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

XI. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

Ve dne 5.-6.11. 2018 se konala konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Je platformou k setkání zástupců výrobních společností, výzkumu a vývoje, univerzitní sféry a dodavatelských firem.

Organizátorem konference je každoročně redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice – odborný garant prof. Ing. A. Kalendová, PhD.

Ing. Jan Procházka Ph.D. zde představil Multifunkční fotokatalytické nátěry pro zateplené fasády ETICS a jejich ekologické využití: KPP2018_AMJTJ final

Více o této konferenci naleznete zde: http://www.pigmentyapojiva.cz

Sdílet tento příspěvek