ČISTŠÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍJEMNĚJŠÍ KLIMA V DRŮBEŽÁRNĚ

ČISTŠÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍJEMNĚJŠÍ KLIMA V DRŮBEŽÁRNĚ

Kdo někdy navštívil drůbežárenský provoz, tak mohl ucítit charakteristický pach spojený s touto živočišnou výrobou. Na zaměstnance v těchto provozech a na tento druh výroby jsou kladeny velmi přísné hygienické nároky.

Rodinná firma AG MAIWALD a.s. se věnuje zemědělství a živočišné výrobě přes dvě desítky let a navázala tak na tradici trvající mnoho generací. V rámci modernizace a výstavby drůbežáren u svých středisek chtěla společnost AG MAIWALD ve středisku v Libotenicích zajistit vysoký hygienický standard ve dvou místnostech drůbežárny, kde je kladen vysoký důraz na čistotu a antibakteriální prostředí. Právě v Libotenicích se nachází jedna z největších farem na produkci vajec v Česku. Vedle rekonstruovaných a nově vybavených hal má moderní třídírnu a balírnu.

Na základě informací, které získala od společnosti Nanotechnologie 21 s.r.o. o technologii FN NANO®, se majitelé rozhodli ošetřit touto technologií v první fázi dvě místnosti, kde je nutno zajistit ten nejvyšší hygienický standard.

Samočistící nano nátěr FN NANO® je založen na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie pomáhá bez použití chemických látek v potravinářské výrobě s ochranou proti nežádoucím mikroorganismům a při dočišťování vzduchu od nepříjemných pachů.

Tato informace byla pro majitele stěžejní, a proto již v prosinci loňského roku byly aplikovány nano nátěry na stropy vybraných místností a zároveň zde byla nainstalována dodatečná světla pro aktivaci nano nátěru a zvýšení jeho účinnosti.

TÍMTO JEDNODUCHÝM A ELEGANTNÍM ZPŮSOBEM BYL PROBLÉM VYŘEŠEN.

Multifunkční nátěry FN NANO® lze využít jako deodorizační a biocidní nechemickou technologii v chovech živočichů v uzavřených prostorách. Tato technologie působí dlouhodobě s minimálními provozními náklady.

V chovech zvířat snižuje rizika šíření virových a bakteriálních nákaz. Účinně redukuje nebezpečné, agresivní a zapáchající látky, které jsou do vzduchu vylučovány zvířaty a jejich exkrementy. FN NANO® nátěry zvyšují celkovou účinnost komplexu opatření proti šíření nemocí. Fotoaktivní plocha vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® a aktivovaná UVA světlem si zachovává funkčnost i 10 a více let a na rozdíl od chemických desinfekčních prostředků, které ztrácí účinnost ihned po zaschnutí. Likviduje mikroorganismy trvale po dobu 10 let i déle. 

Funkční nátěry FN NANO® byly Státním zdravotním ústavem (SZÚ) schváleny pro použití v potravinářské výrobě. Státní zdravotní ústav shledal, že funkční nátěry FN NANO® jsou zcela zdravotně nezávadné z hlediska ochrany veřejného zdraví. Nano nátěry výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob, zvyšují hygienický standard prostředí a jsou již léty a praxí ověřeny i ve zdravotnických zařízeních.

Společnost AG MAIWALD a.s je průkopníkem ve využívání inovativních technologií a jsme velmi rádi, že se nano nátěry krom zdravotnických zařízení, ubytovacích zařízení, kanceláří a domovů dostávají i do živočišné výroby.

Sdílet tento příspěvek