Četla jsem, že nanočástice mohou být pro zdraví a životní prostředí velmi nebezpečné, protože snadno pronikají buněčnou stěnou a mohou vyvolat nebezpečné mutace a rakovinu

Nanočástic existuje nekonečné množství a některé z nich určitě nebezpečné být mohou. FN NANO® obsahuje nanočástice oxidu titanitčitého (TiO2), které nespadají do žádné klasifikace ohledně karcinogenity. TiO2 je inertní látka.

Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® neobsahuje žádné volné nanočástice TiO2. Nanočástice jsou v ní pevně ukotveny v inertní minerální struktuře speciálního pojiva. Pokud dojde k otěru povrchové vrstvy, odlamují se z ní relativně velké částečky kompaktního materiálu v rozměrech značně přesahujících 100 mikrometrů. Neexistuje navíc žádná seriózní vědecká studie, která by prokázala negativní vliv nanočástic TiO2, v koncentracích s nimiž je možno přijít do kontaktu, na zdravotní stav lidí, živočichů nebo rostlin. S nanočásticemi TiO2 přitom lidé masově přicházejí do kontaktu již více než sto let. Pro zajímavost částice TiO2 o velikosti kolem 100 nm totiž tvoří přirozenou součást pigmentu titanové běloby, který je masivně využíván nejenom do barev a laků, ale také jako potravinářské barvivo, které je přidáváno do mnoha potravinářských výrobků (jogurty, bílé pečivo…). Lidé tedy masově konzumují i dýchají TiO2, včetně nanočástic, již více než 100 let a za tu dobu nebyl dokumentován jediný případ jeho negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.