Na střeše nám roste mech. Pomůže Váš nátěr i proti tomu?

Před aplikací doporučujeme střechu umýt. Na betonové střechy nebo pálené tašky pomáhá dobře FN NANO®1,  který v kombinaci s chemií zabije řasy, lišejníky a mechy a vytvoří na povrchu vrstvu, do které jsou uchyceny nanočástice oxidu titaničitého. Ten fotokatalyticky brání usazovaní dalších mikroorganismů a dlouhodobě chrání a čistí střechu. Nátěry FN NANO® se dobře osvědčily nejenom na betonové střešní krytině, ale také na taškách z pálené hlíny. V případě aplikace na úplně novou krytinu je třeba kontaktovat prodejce a probrat vhodnost aplikace na daný povrch.