Reference ředitelky MŠ Paskov

Pracuji jako ředitelka a učitelka v mateřské škole Paskov. Ve své třídě mám zapsáno 26 dětí ve věku, od 3-4 let. Donesla se ke mně informace a později i nabídka, vyzkoušet ve své třídě, speciální (fotokatalytický) nátěr, který by měl mít příznivý vliv na zdraví dětí. Připomíná bílou malířskou barvu, má výrazný jas a má schopnost samočistění! Pokud na ošetřené zdi dopadá denní světlo, stávají se z nich čističky vzduchu. Dochází k ničení a rozkladu škodlivých látek, jako jsou víry, bakterie, spory, plísně, dokonce i odstranění zápachu. Tento proces se jmenuje fotokatalýza. Takhle jsem se seznámila teoreticky s tímto ojedinělým přípravkem. Zkusíme to!

Když jsme se vrátili do třídy po aplikaci tohoto nátěru, připadala mi třída jiná.  …jasnější a po pár dnech, z ní zmizel i jakýsi charakteristický „školkový pach“. Klíma třídy je nyní svěží, bez zápachu, jakoby voňavější. Po 10 dnech po aplikaci nátěru na strop třídy, došlo k měření a zjištění nového stavu v naší třídě. (prováděl Zdravotní Ústav v Ostravě) Výsledek byl následující:

– Mikroorganismy, nám po aplikaci v místnosti klesly o 32 %
– a na zdech ošetřených nátěrem, nebyly zjištěny mikroorganismy žádné. Vyjádření v číslech, pokles tedy o 100 % .

Jelikož v době realizace nebylo ve třídě dostatek potřebného světla, vyřešila nám toto aplikační firma i umělým osvětlením. Přes zimu jsme jej pak na nátěr nechali svítit. Jak se projevila docházka dětí do třídy MŠ po aplikaci nátěru? V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2 %, ale již v březnu 2013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhalo období chřipkové epidemie v našem MS kraji. Učitelky, které pravidelně pracují v této třídě, která jako jediná byla ošetřena antibakteriálním nátěrem, si na pročištěné klima již zvykly. Překvapila nás ale reakce maminky dítěte, které dochází do vedlejší třídy. Po vstupu k nám, řekla: „ jéé, vy tu máte tak hezky, je to tady moc příjemné“. Tato spontánní reakce maminky nám opět připomněla, že v naší třídě je prostě jiné klima. A co je navíc potěšující…? Opakované malování, které dle vyhlášky musíme provádět jednou za 2 roky, se prodlužuje po aplikaci nátěru až na dobu 7 let!
V Paskově dne 3. 5. 2013
Libuše Klimundová, ředitelka MŠ Paskov