PAMÁTKA STARŠÍ NEŽ KARLŮV MOST A NANOTECHNOLOGIE?

PAMÁTKA STARŠÍ NEŽ KARLŮV MOST A NANOTECHNOLOGIE?

Ano, čtete správně historie a moderní technologie spolu mohou krásně a účinně fungovat.

Půvabný barokní kostel Sv. Martina ve Zbečně v okrese Rakovník má pro český národ bohatou historii.

První písemná zmínka o osídlení Zbečna pochází z roku 1003. V Kosmově kronice je ves zmíněna v pověsti o knížeti Krokovi. V roce 1100 vyjel ze Zbečna po mši na lov kníže Břetislav II a při návratu byl zavražděn.  Kníže Vladislav zde v roce 1124 trávil Vánoce.Tyto skrovné zmínky dokládají nepřímo existenci kostela při dvorci. http://farnostzbecno.cz/?page_id=71

Při opravách fasády v roce 2010 (rekonstruované v r. 1993) byl použit fotokatalytický samočistící nátěr na spodní bílý sokl okolo celého kostela. Tato plocha je díky absenci okapů a nánosům mechu velmi zatížená a žívotnost restaurátorské barvy velmi krátká. Zároveň byla ošetřena stříška, která je nad vstupem do kostela. Stříška byla pokryta mechem a hlínou. Nejprve byly nečistoty mechanicky odstraněny a poté byl aplikován nano nátěr FN®.