MAĎARSKO MÁ PRVNÍ NANO ZEĎ, KTERÁ ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN Z AUTOMOBILŮ

MAĎARSKO MÁ PRVNÍ NANO ZEĎ, KTERÁ ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN Z AUTOMOBILŮ

České velvyslanectví v Budapešti je enklávou ČR a hostem v této krásné zemi, se kterou nás pojí dlouhodobě přátelské vztahy. A jako dobrý a zodpovědný host a přítel se proto rozhodlo pomoci svému hostiteli i v oblasti ekologie.

 Díky speciálnímu nanotechnologickému nátěru aplikovanému na budově Zastupitelského úřadu ČR v Budapešti kompenzuje emise z automobilů, které užívají jeho zaměstnanci.

Dne 5.9.2019 se konalo Setkání českých a maďarských měst a obcí v Budapešti, kde byla mimo jiné představena i nabídka více jak deseti inovativních společností. Mezi nimi byla i naše nanotechnologická společnost FN-NANO s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Janem Procházkou, Ph.D., který stojí za vynálezem této patentované unikátní nátěrové technologie FN NANO®

Setkání se osobně zúčastnil i předseda vlády ČR Andrej Babiš. Ve svém vystoupení podpořil spolupráci v rámci V4 a následně se podrobně seznámil s českými inovátory nabízejícími řešení pro chytrá města (Smart Cities). 

V rámci inovační strategie vlády ČR se chce Česká republika pod mottem: „Czech Republic The Country For The Future“ zařadit mezi inovační lídry Evropy. Vytvoření ekologické „nano-zdi“ s pomocí nátěrové technologie FN NANO®na české ambasádě v Budapešti je symbolem naplňování této strategie.

 Velvyslanectví České republiky v Budapešti zveřejnilo tuto zprávu: https://www.mzv.cz/budapest/cz/obchod_a_ekonomika/ceske_nanotechnologie_eliminuji_v.html

Článek o nátěrech na ambasádách na Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-prispevek-ochrane-klimatu-ambasady-chteji-na-fasadu-nanonater-ktery-pohlcuje-emise-z-aut-79511?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=clanky-home

 Povrch opatřený technologií FN NANO®čistí s využitím energie denního světla sám sebe i ovzduší kolem nás. 

 “Z ekologického hlediska se jedná o snadno využitelnou technologii. Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu v průměru o velikosti 15 m2fotokatalytickým nátěrem FN NANO®,kompenzujeme tím emise minimálně jednoho automobilu. Těchto 15 m2 z pomyslného společného kotlíku kontaminovaného ovzduší stačí odstraňovat exhaláty stejnou rychlostí, jakou je automobilový motor produkuje.

Snadno použitelná nátěrová technolofie FN-NANO®  umožňuje prokazovat ekologické uvědomění, zodpovědnost a iniciativu v praxi bez úředních direktiv a vyhlášek. S její jednoduchou aplikací může začít každý přímo doma a kompenzovat tak dopady provozu svého vozidla na životní prostředí. To je jednoduchá, avšak podstatná věc, kterou může pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes každý z nás. Chovat se ekologicky není móda, ale nutnost ” upozorňuje Ing. Jan Procházka,Ph.D.

 

Využijme potenciál této nové převratné technologie pro aktivní dekontaminaci ovzduší a ochranu vlastního zdraví i přírody.Následujme příkladu Zastupitelského úřadu ČR v Budapešti a vytvářejme společně další a další nano zdi, které nám budou pomáhat čistit ovzduší.

 

 

 

Sdílet tento příspěvek