ZNÁMÝ STREET ARTISTA CHEMIS TESTUJE NANO NÁTĚRY

ZNÁMÝ STREET ARTISTA CHEMIS TESTUJE NANO NÁTĚRY

Na začátku bylo graffiti, které se postupně rozvinulo do vyšší formy umění na tzv. street art, ze kterého se v poslední době stává světový fenomén. To, co se dříve považovalo za vandalismus, je nyní forma pouličního umění. Jedná se o dynamickou formu umění vyjadřující genius loci daného místa.

Po celém světe tak můžeme najít různá díla, za kterými se turisté jen hrnou. Motivy a objekty streetartu jsou rozmanité.

Můžeme tak narazit na nádherné obrazy na domech, které dokáží změnit jeho původní vzhled a dodat mu nezaměnitelnou atmosféru. V zahraničí dokonce někteří architekti již začali navrhovat domy, kde je i dostatečný prostor pro toto umění. Mnozí majitele domů si nechávají svoje fasády záměrně pomalovat streetartovými umělci, protože se jejich nemovitosti stanou zajímavými a zvýší se i jejich hodnota.

Toto stále diskutované umění však může přinášet i další dimenzi pro nás všechny – chrání fasádu a může začít čistit ovzduší. Prozatím se na toto umění využívají různé barvy a speciální druhy sprejů, které však díky svému chemickému složení stále zatěžují naše životní prostřední.

Společnost FN-NANO, s.r.o. vyvíjí a testuje se světově známým českým streetartistou Chemisem kolorované varianty funkčních nátěrůFN® pro možné využití ve street artu, které by tím mohlo plnit další funkci – čištění životního prostředí.

 Ten vyzkoušel tyto FN® nanonátěry, které jsou na bázi vodní suspenze – bez chemie, fungující na čistě fyzikálním efektu. Jejich účinnost na čistění životního prostřední je již vědecky ověřena a podložena nejen příslušnými certifikáty, ale i 12letou praxí na fasádách budov.

Vytvořil opět jedno velmi krásné dílo, které nás vede k zamyšlení.

Naše města a obce mohou být díky funkčním nano nátěrům FN® nejen dlouhodobě čistá, prodlouží si životnost fasády, ale mohou zároveň velmi účinně a efektivně čistit okolní prostředí.

Speciální ochranný nano nátěrem FN®zajišťuje natřené zdi samočistící vlastnosti a jejíúčinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutízpůsobenému usazováním prachových částic špíny, které jsou rozptýleny v ovzduší. Nátěr účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a zároveň plní environmentální funkci – čistí okolní vzduch od nebezpečných látek a zlepšuje životní prostředí.

Pro lepší představivost, o jaké efektivní účinnosti zde hovoříme:

15 m2kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu.

1 m2vyčistí denně tolik vzduchu, kolik vydýchá 1 člověk za 1 rok.

Nátěr odráží tepelnou radiaci s účinností 20-30% a snižuje tak zahřívání povrchu v důsledku slunečního záření. V podmínkách globálního oteplování tak pomáhá v létě ochlazovat města.

Díky nanotechnologiím a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší stovky tun škodlivých látek. Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a zdraví lidí.

Budoucnost vidíme ve znalostech, odhodlání a tvořivé aktivitě. Chceme dát streetartu nový ekologický směrprostřednictvím našeho exclusivního partnera „Chemise“, který běžné fasády mění v umění a zážitek pro všechny, s cílem vyvolat u lidí úsměv i zamyšlení.

Vytváříme nové technologie a nacházíme účinná řešení pro problémy současného světa.

http://www.protext.cz/zprava.php?id=32657

https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1831426

https://www.metro.cz/ 

 

Sdílet tento příspěvek