RECEPT EPIDEMIOLOGA JAK NÁS VYVÉST Z PANDEMIE

RECEPT EPIDEMIOLOGA JAK NÁS VYVÉST Z PANDEMIE

Po více než roce od začátku světové pandemie teprve začíná vláda vyžadovat, aby se lidé chránili kvalitními nano rouškami nebo respirátory. Ztratili jsme nejméně rok při obraně našeho zdraví!

Vzkaz herců vládě je dnes bohužel aktuálnější než kdy jindy. Musíme si sami ochránit svůj domov a svoji rodinu.

Známá herecká rodina Dlouhých, která využívá moderní fotokatalytickou technologii již přes deset let, apeluje na vládu, aby umožnila využití fotokatalýzy a dalších českých nanotechnologií k prevenci pandemií v budoucnosti.

 

Ověřené, certifikované a vysoce účinné technologie již před 10 lety

Píše se rok 2012 – nano roušky, antibakteriální fotokatalytické nátěry, antibakteriální nano stříbro, plazmové čističky vzduchu a mnoho dalších technických a technologických novinek, to vše zde již tehdy vizionářsky představuje renomovaný a mezinárodně uznávaný hygienik a epidemiolog RNDr. E. Pazdziora, CSc. ze Zdravotního ústavu v Ostravě (ZUOVA) jako obranu proti pandemiím a epidemiím virového původu souběžně s dezinfekcemi.

Dr. Pazdziora poukazuje na důležitý fakt, že dnes neexistuje žádná jiná dlouhodobá ochrana před bakteriemi a viry než fotokatalytický efekt. Proto doporučuje využití TiO2 fotokatalýzy jako doplňku k dezinfekčním přípravkům pro zajištění vyšší úrovně sanitárnosti prostředí: “Za zcela zásadní pokládáme cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí“.   

Podstatné je, že zde nehovoří jako teoretik, ale že si sami v laboratořích ZUOVA tyto technologie prakticky ověřili, včetně populárních fotokatalytických nátěrů FN NANO® z dílny známého českého vědce Ing. Jana Procházky, Ph.D. 

Technologie FN NANO® nabízí nechemické jednoduché a účinné řešení, jak z ovzduší odstraňovat viry, bakterie a další mikroorganismy vč. jedovatých toxických látek s pomocí fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza – testy prokázaly jejich vysokou antivirovou účinnost na zástupce obalených (sem patří koronaviry) i neobalených virů.

Schéma fotokatalýzy v přírodě:

RNDr. Pazdziora, CSc. tímto položil základ  již v roce 2012 ke konceptu Systému integrované prevence (SIP), který vytvořil expertní tým Nanoasociace . Sestává se z nejmodernějších ochranných prostředků a technologií, které tvoří páteř obranného proti pandemického systému. S tímto konceptem byli seznámeni členové vlády již v loňském roce v počátku pandemie.

A co vláda? Naší vládě se podařilo za 5 měsíců nouzového stavu snížit reprodukční číslo R ze 3,0 na 1,2. Technologie FN NANO® dokáže to samé – stačí natřít místnost. Přidejte další zmíněné technologie a reprodukční číslo prudce klesá, zatímco bezpečnost prostoru se zvyšuje. Museli bychom dnes mít další nouzový stav, kdyby tento technický způsob zvítězil? 

Nečekejme na vládu. Chraňme sami svoje zdraví!

Antibakteriální fotokatalytické nátěry FN NANO® zachytávají viry šířící se vzduchem v aerosolu na svém povrchu a umožňují energii světla jejich okamžitou likvidaci.

Místnosti je možno jednoduše přeměnit v nízkonákladovou a bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Uvidíte-li tuto samolepku uvnitř budovy, budete již vědět, že v takto ošetřeném prostoru se můžete cítit bezpečněji.

A navíc vyžadujte tuto nálepku hlavně ve zdravotnických zařízeních.  

Na používání fotokatalýzy ve zdravotnictví a v ústavech sociální péče pamatuje Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Abychom se mohli zase všichni společně radovat a slavit

Sdílet tento příspěvek