Proč funkční nátěry FN NANO® označujete jako čističku vzduchu?

Protože tenká vrstvička, kterou na povrchu ošetřené plochy nátěr vytvoří, skutečně velmi účinně čistí vzduch. 1m2 plochy natřené funkčním nátěrem FN NANO® odstraní při jediném nárazu vzduchu na její povrch 50 – 60% polutantů (nečistot i bakterií) rozptýlených ve vzduchu. Takovou účinnost nemají žádné jiné nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem, které jsou v současnosti nabízeny na trhu. 

 

Fotokatalytická účinnost konkurenčních produktů nabízených na trhu se pohybuje od 0,1 do 5% fotokatalytické dekontaminace vzduchu od polutantů a proto mají na zlepšení vzduchu v interiérech minimální vliv. Pro čistění ovzduší jsou pak prakticky nepoužitelné. Někteří z dodavatelů těchto nátěrových hmot argumentují testy dokládajícími například snížení zápachu v místnostech, kde jsou jejich produkty uplatněné a případně dokládají účinnost svých výrobků antibakteriálními testy. Problém je v tom, že tohoto účinku není dosaženo na základě fotokatalytického efektu, ale chemickými prostředky. Tyto nátěrové hmoty jsou často silně zásadité nebo kyselé a často obsahují i jiné chemikálie, které na sebe jsou schopny po určitou omezenou dobu vázat ze vzduchu různé látky a také zabíjet mikroorganismy. Po čase (do dvou let) se tento efekt (na rozdíl od fotokatalýzy) vyčerpá. Proto na funkčnost svých produktů tito dodavatelé neposkytují záruku delší než 2 roky.

 

Čistění vzduchu zajišťují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), obsažené v nátěru, a fyzikální jev nazývaný fotokatalýza. Jeho podstata je následující:

Ultrafialové světlo (UVA), které je přirozenou složkou denního světla, aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, mikroskopická prachová částice, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují (vyvolají a urychlí) reakci oxidovatelné hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se např. organické látky rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Tímto způsobem jsou fotokatalýzou odstraňovány (rozkládány) i velmi nebezpečné látky – jedy, alergeny i rakovinotvorné látky (karcinogeny)

Zaschnutím nátěru se vytvoří vysoce porézní mikrostruktura, jejíž součástí jsou fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého, které jsou vytlačeny na povrch houbovitých útvarů minerálního pojiva:

Vytvořená mikrostruktura FN NANO® vrstvy má obrovský aktivní povrch nanočástic v ní obsažených. 1m2 povrchové vrstvy vytvořené funkčním nátěrem FN NANO® obsahuje v sobě 500 m2 fotoaktivního povrchu nanočástic TiOna nichž probíhá fotokatalýza. Jeden metr čtvereční fotokatalytického povrchu vytvořeného s pomocí funkčního nátěru FN NANO® dokáže vyčistit v průběhu jednoho roku extrémně znečistěný vzduch až od stovek gramů nejrůznějších polutantů. V reálných podmínkách znečistění ovzduší ve velkých městech to pak znamená, že 1m2 fasády natřené FN NANO® vyčistí ze 50% vzduch v objemu 3 miliony m3 za jeden rok. V podmínkách domácnosti pak dokáže strop natřený suspenzí FN NANO® odstranit z místnosti nepříjemné pachy z vaření za 20-30 min. Natřená zeď tak skutečně funguje jako účinná, bezporuchová a nízkonákladová čistička vzduchu. Funkčnost fotokatalytické plochy je navíc dlouhodobá (i 10 a více let)! FN NANO® povrch se sám udržuje čistý.

Funkční nátěry FN NANO® představují 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou desetkrát až stokrát účinnější než první generace, kterou dnes na světě představují stovky produktů.