Jak mám postupovat v případě plísně?

Nejprve se musí odstranit příčina plísně. Většinou k plísním dochází při zateplení domů, výměně oken a tím k utěsnění celého objektu bez možnosti cirkulace vzduchu. Je nutné pravidelně větrat, a to i kvůli vydýchanému vzduchu. V případě stálé vlhkosti může docházet k prosakování spodní vody a tuto příčinu je nutno odstranit, jinak nepomůže žádný nátěr. I v tomto případě však dojde ke zlepšení kvality vzduchu.

Postup: nejprve tedy očistíme zeď od plísně (např. Savo případně jiné prostředky), následně zeď napenetrujeme (uzavřeme ji) a pak následuje výmalba ideálně silikátovou barvou. Po důkladném vytvrdnutí barvy dle pokynu výrobce (ne jen zaschnutí) můžeme aplikovat náš nanonátěr. V těchto případech doporučujeme jako první vrstvu natřít nano nátěrem FN NANO®1 a dále pak FN NANO®2 na stěnu, anebo FN NANO®3 na strop.