Interiéry

Na starou výmalbu nedoporučujeme aplikovat. Neznámý podkladový nátěr může uvolnit VOC látky, které mohou způsobit nežádoucí vzhled, případně zápach.

Pokud přesto chcete aplikovat, lze provést kroky ke snížení rizika:

  • Při aplikaci stříkáním nedochází k výraznému promočení povrchu a tím se snižuje riziko kontaminace VOC látkami.
  • Při aplikaci válečkem je větší riziko promáčení povrchu. Doporučujeme použít náš speciálně vyvinutý váleček, běžné malířské válečky nejsou pro takovou aplikaci vhodné.
  • Před aplikací doporučujeme ošetřit menší plochu, nasvítit ji aktivačním světlem a pozorovat, jestli dojde ke změně vzhledu a jestli není cítit nepříjemný zápach. Pokud je vše v pořádku, lze předpokládat, že při aplikaci nevznikne žádný problém.

Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Akreditované testy TZÚS prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat. Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství, studii, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO®, je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 %, běžně až 2 %).

Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Obvykle navrhujeme ošetření stropů, protože bývají bílé a jejich nasvícení aktivačním světlem bývá jednodušší. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech. Funkční nátěry FN NANO®2 a FN NANO®3 křídují, proto v případě ošetření stěn doporučujeme nanášet od 2 m výše, aby nedocházelo ke zbytečnému otěru, případně ošetřit celou stěnu FN NANO®Transparent, který kříduje minimálně.

Nátěr doporučujeme aktivovat svítidly s vlnovou délkou 365 nm (UVA), při které má nejvyšší účinnost. Lze aktivovat i UVB a UVC světlem, tyto vlnové délky se ale v interiérech nepoužívají (mimo specializovaná pracoviště), protože poškozují zdraví, zrak a ničí rostliny.

Pro aktivaci povrchu vám běžné světlo nebude stačit. Většina interiérových světel svítí dolů a obsahuje minimu světla o vlnové délce potřebné k aktivaci nátěru (365 nm). K aktivaci potřebujete světlo, které svítí směrem ke stropu s dostatečnou intenizitou a odpovídající vlnovou délkou. FN NANO® povrch absorbuje veškeré aktivační (UVA) světlo. Můžete si vybrat z naší nabídky moderních a designových světelných zdrojů, které plní dvojí funkci tzn. klasické nasvícení a aktivaci nátěru.

Ano, zde se dá poznat velmi rychle, jak nátěr funguje. Při vaření a smažení je nutno mít zapnuté aktivační světlo (365 nm, alespoň 0,2 W/m2). Již cca 20-30 minut po vaření dojde k odstranění zápachu v místnosti, kde je nátěr.

Ano, nátěr velmi dobře odstraňuje cigaretový zápach. Je nutno mít zapnuté aktivační světlo (365 nm, alespoň 0,2 W/m2).

Kupujete si nátěr, který podstatnou část svých užitných vlastností má díky aktivaci světlem o vlnové délce 365 nm (znáte z použití např. v lapačích hmyzu). Čekáte od něj všechny ty super užitné vlastnosti. Pokud budete spoléhat jen na denní světlo, existuje několik faktorů, které ovlivní intenzitu aktivačního světla dopadajícího na povrch v interiéru. V těchto případech se Vám bude snižovat účinnost – některá okna úplně odstíní vlnovou délku 365 nm; pokud je zataženo či deštivo, je intenzita minimální; v zimě, kdy se brzy stmívá. Ve všech těchto případech se budete ptát, proč Vám ten nátěr nefunguje.

Je nutno mít zapnuté aktivační světlo. Nejlépe je to poznat v kuchyni, když vaříte, smažíte nebo třeba děláte popcorn. Za cca 20-30 minut je vzduch čistý.

To sami o sobě nezjistíte, když nemáte měřák na UVA světlo. Nová okna v sobě již většinou mají folie proti UV, takže jimi neproniká potřebná energie. K tomu, aby nátěr fungoval a byl aktivován, je tedy potřeba umělé UVA navícení (vlnová délka 365 nm, znáte z použití např. v lapačích hmyzu). Na aktivaci doporučujeme dopadající světlo o intenzitě alespoň 0,2 W/m2, toho dosáhnete použitím aktivačního světla na každých 20-25 m2. Pro použití v domácnostech doporučujeme používat zářivky o výkonu do 30 W nebo bodová LED světla s výkonem kolem 10 W.