Fotokatalytický povrch vytvořený FN nátěry účinně čistí vzduch od výfukových plynů automobilů i po dvou letech od jeho vytvoření

Fotokatalytický povrch vytvořený FN nátěry účinně čistí vzduch od výfukových plynů automobilů i po dvou letech od jeho vytvoření

Z protihlukové bariéry, která slouží jako testovací stěna multifunkčních nátěrů Protectam FN®, byly po dvou letech odebrány vzorky povrchu pro laboratorní přeměření jejich účinnosti při čištění vzduchu od imisí výfukových plynů z automobilového provozu.

odběry vzorků

Mezi nejsledovanější imise patří nebezpečné oxidy dusíku (NOx). Měření účinnosti, s níž na odebraných vzorcích probíhá dekontaminace vzduchu od NOx,  prováděli pracovníci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR podle modifikované normy ISO a návrhu normy CEN. Výsledky testování prokázaly, že povrch stěny, vytvořený fotokatalytickými nátěry FN®, vykazuje, i po dvou letech od provedení nátěru, mimořádně vysokou účinnost, která je prakticky stejná, jako u nově vytvořené nátěrové vrstvy. Testy prokázaly, že účinnost odstranění NOx dosahuje 40% při jediném kontaktu vzdušné masy se UV světlem aktivovaným povrchem testovaného vzorku stěny.

testovací aparatura na AV ČR

Testovací stěna je umístěna v blízkosti frekventované komunikace, na níž ročně denně projede až 30 000 automobilů. Při průměrné koncentraci imisí NOx 30-40 µg na m3 vzduchu, v místě, kde stěna stojí, dokázalo 300 m2 povrchu vytvořeného FN nátěrem, vyčistit za dva roky vzduch až od 140 kg oxidů dusíku.  Přibližně stejné množství oxidů dusíku vyprodukuje  automobil s dieselovým motorem o objemu válců 2 l při ujetí 1,5 milionu kilometrů. Při úrovni znečištění ovzduší 35 µg/m3 to představuje vyčištěnou masu vzduchu o objemu 2 miliardy m3 za rok! Pro představu je to takový objem vzduchu, jaký za rok vydýchá 235 lidí!

 

Barrandovská testovací protihluková bariéra však není v Praze jedinou obří ekologickou čističkou vzduchu. Obdobná koncentrace škodlivin v ovzduší, jako u rušné komunikace na Barrandově, je i v ulici Pod Kaštany.

Zde jsou v areálu Villa Bianca chráněny FN nátěry, před depozicí špíny rozptýlené v ovzduší, fasády dvou domů. Celková plocha jejich samočistících fasád je 850 m2.

Domy s fasádou ošetřenou FN v areálu Villa Bianca

I tyto fasády fungují jako čistička ovzduší. Odstraní za rok ze vzduchu až 198 kg NOx.  To představuje obrovský objem vyčištěného vzduchu – 5,7 miliardy m3.  Testovací stěna na Barrandově a fasády domů v areálu Villa bianca

 

Samočistících fasád domů, které jsou ošetřeny nátěry Protectam FN a fungují jako výkonné ekologické čističky ovzduší je v Praze více.

Sdílet tento příspěvek