Home Expo Las Vegas Spring 2018

Home Expo Las Vegas Spring 2018

Společnost Macoma, LLC představila FN Coatings na výstavě Home Expo Las Vegas Spring 2018.

“Vytváříme hybnou sílu ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř našich domů, stejně jako základy pro dekontaminaci vzduchu v SMART městech. řekl Dr. Ezekiel Martin, prezident společnosti Macoma, LLC. “Máme technologii čištění vzduchu, která to dokáže dnes. Inteligentní multifunkční fotokatalytické povlaky otevírají nové příležitosti nejen k tomu, aby naše města a domovy byly chytřejší, ale aby zachránily miliony životů.”

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258796/WHO-FWC-EPE-17.01-eng.pdf;jsessionid=4AA331532D1C10463C2D3D9D94CBBBB0?sequence=1).

Kvalita ovzduší – inteligentní domy, inteligentní města

Sdílet tento příspěvek