Kdo ochrání naše zdraví?

Kdo ochrání naše zdraví?

Současná situace se od minulé pandemie, která tu byla před 100 lety, výrazně odlišuje, ale výsledek je stejný, umírají lidé. Důvod?  Přestože nyní máme k dispozici špičkové technologie 21. století, my stále používáme technologie století minulého. Problém je i v českých zákonech, které jako pilíře prevence používají pouze hygienu, osvětu, deratizaci a očkování. Využití moderních technologií pro ochranu zdraví našich obyvatel prostě zákon ani nezná.

Bezpečné a vysoce účinné české technologie otestované jak laboratořemi, tak dlouholetou praxí    

České nanotechnologie jsou výsledkem dlouholetého špičkového vědeckého výzkumu a vývoje. Jsou velmi jednoduše použitelné a stačí jen malá podpora od státu, aby je mohli lidé začít sami využívat.                                                                                                                                             

Nano roušky, antibakteriální fotokatalytické nátěry, antibakteriální nano stříbro, plazmové čističky vzduchu a mnoho dalších technických a technologických novinek, které již v roce 2012 vizionářsky představil renomovaný a mezinárodně uznávaný hygienik a epidemiolog RNDr. E. Pazdziora, CSc. ze Zdravotního ústavu v Ostravě (ZÚOVA) jako obranu proti pandemiím a epidemiím virového původu souběžně s dezinfekcemi, který prohlašuje:  “Za zcela zásadní pokládáme cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí.“                

Tímto položil základ ke konceptu Systému integrované prevence (SIP), který vytvořil expertní tým Nanoasociace.   

Musíme se účinně a efektivně chránit!

Již deset let je možno ve zdravotnictví využívat antibakteriální nátěry, které díky dlouhodobému antibakteriálnímu účinku chrání nepřetržitě zdraví pacientů a jsou vhodným doplňkem k dezinfekcím. 

Velmi účinné FN NANO® nátěry plní antibakteriální funkci i přes deset let a usnadňují práci dezinfekcím, které mají pouze krátkodobý účinek (okolo deseti minut). Naše zdravotnictví až do pandemie nevnímalo nutnost využití této moderní a jednoduché nátěrové technologie, přestože by jim to ušetřilo každoroční malování levnými barvami.

Biolaboratoře, infekční oddělení v nemocnicích, karanténní místnosti – měli bychom zde chtít povinné využití antibakteriálních nátěrů? Určitě ANO, snížení rizika přenosu infekcí je zde zásadní!

Produkt určený pro zdravotnictví

V biolaboratořích jsou vyvíjeny, zkoumány a testovány různé látky a riziko úniku se nedá vyloučit. Na infekčních odděleních je zvýšené riziko přenosu nákazy. Fotografie z přeplněných COVIDOVÝCH oddělení odpovídají samy za sebe. V karanténních nebo izolačních místnostech je bez debaty velmi zvýšené riziko infekce.

Snížit riziko pomocí antibakteriálních nátěrů lze i tam, kde je větší výskyt lidí najednou – např. v čekárnách ordinací a zdravotnických zařízeních, v LDN a domovech pro seniory, ve školách a školkách, ale i ve velkých kancelářských komplexech, v nákupních centrech, v letištních halách, restauracích, jídelnách, v městské dopravě, na úřadech a v mnoha dalších veřejných prostorách.

Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit s pomocí FN NANO® nátěrů v účinnou, nízkonákladovou, bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jenom trochu světelné energie.

Musíme být včas připraveni na další možné útoky virů, ale i bakterií, a to jak přirozených, tak uměle vyrobených. Bez antibakteriálních nátěrů a moderních technologií to příště nemusíme zvládnout.

Abychom zase mohli být všichni bezstarostně spolu

Sdílet tento příspěvek