Co se stane, když nátěr natřu ve větší vrstvě?

Před aplikací doporučujeme zhlédnout aplikační video. Při použití našeho aplikačního válečku a dodržení doporučené spotřeby (1 litr ~ 21-24 m2 v jedné vrstvě, nebo 7-8 m2 ve třech vrstvách) by nemělo dojít k vytvoření větší vrstvy. Jak je vidět na videu, je důležité přebytečný materiál při posledním tahu lehce stáhnout. Vytvoření silnější vrstvy se nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k popraskání či oloupání nátěru.