POLYFUNKČNÍ DŮM V PRŮHONICÍCH MÁ NOVÝ KABÁT S TECHNOLOGIÍ FN NANO®

POLYFUNKČNÍ DŮM V PRŮHONICÍCH MÁ NOVÝ KABÁT S TECHNOLOGIÍ FN NANO®

Květnové náměstí je středobodem Průhonic. Zde se nachází sídlo obecního úřadu, autobusová zastávka, k tomu přilehlý parčík a polyfunkční dům, který stojí u kruhového objezdu.

Tato budova leží v blízkosti frekventované silnice a je hojně navštěvovaná, jelikož v ní najdou lidé jak lékárnu, tak i jednotlivé zdravotní služby lékařů. A nad tím vším zde dohlíží i Obecní policie Průhonice.

Fasáda této polyfunkční budovy již potřebovala renovovat a bylo nutno provést i nátěr oken. Vzhledem k tomu, že kolem budovy projíždí denně velké množství automobilů, je fasáda velmi zatížena znečištěním z výfuků a také je vystavena degradaci vlivem UV záření.

Starosta Průhonic, pan Bohumil Řehák, již delší dobu věděl, že existují nano nátěry, které umí povrchy fasád chránit a udržet je dlouhodobě čisté.

Při zadávání zakázky na rekonstrukci objektu polyfunkčního domu proto chtěl, aby byl ošetřen těmito nano nátěry a mohl tak vyzkoušet na tomto objektu jejich funkčnost. Subdodávku prací – tedy konkrétně aplikaci technologie FN NANO®provedla společnost Fix-up s.r.o., která byla odborně vyškolena a certifikována pro aplikaci této technologie.

Ve většině měst nebo lokalit blízko frekventovaných silnic jsou překračovány imisní limity oxidu dusíku (NOx) – norma je 40 mg/m3.

Aplikací nano nátěru na cca 400 m2fasády této budovy tak vznikla velká čistička vzduchu, která bude obyvatelům Průhonic denně čistit vzduch od jedovatých látek v ovzduší a majitel budovy bude spokojený s jeho dlouhotrvajícím čistým vzhledem bez dodatečných investic.

  • 1 m2natřené fasády je plocha, která vyčistí každoročně cca 3.000.000 m3
  • 1 m2vyčistí za 1 den tolik vzduchu, kolik potřebuje 1 člověk na 1 rok
  • 15 m2 kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu.

Velmi nás těší, že se starostové obcí zajímají o tuto technologii, protože jim v dlouhodobém horizontu ušetří finanční prostředky, které by museli vynaložit na pravidelné čistění a opravy fasád. Zároveň tak chrání a vytvářejí i lepší prostředípro svoje spoluobčany.

Jedná se o EKO technologii, která neobsahuje žádné chemické (VOC) a organické látky, neuvolňuje se z ní nic do životního prostředí, naopak je z něj odstraňuje.

Tato unikátní česká patentová technologie FN NANO®funkčních fotokatalytických nátěrů ke své aktivaci využívá jen světelnou energii. Povrchy natřené funkčními nátěry FN NANO®mimořádně efektivně likvidují (fyzikálním způsobem zvaným (fotokatalýza)veškeré viry, bakterie, spory plísní a jedovaté látky rozptýlené ve vzduchu a současně čistí i svůj povrch. Vytvářejí zdravější prostředí v blízkosti svého okolí i v interiérech budov.

Světlem aktivovaný FN NANO® povrch si tuto schopnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem FN NANO® pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům (odstíní téměř 100 % UV) a zároveň ochlazuje povrch staveba přispívá tím ke snížení důsledků globálního oteplování.

Fotokatalytický efekt je permanentní a neslábne s časem. Všechny ochranné funkce jsou zachovány po celou existenci plochy.

Věříme, že vedení města bude s touto inovativní technologií spokojeno a využije ji při dalším plánování rekonstrukcí, oprav či nové výstavbě, a to nejen v exteriéru, ale i uvnitř jako preventivní opatření proti šíření virových a bakteriálních infekcí.

FN NANO® fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes.

Články v médiích:

https://www.protext.cz/zprava.php?id=34793

https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/polyfunkcni-dum-v-pruhonicich-ma-novy-kabat-s-technologii-fn-nano-r/1955887

https://www.metro.cz/polyfunkcni-dum-v-pruhonicich-s-technologii-fn-nano-fyd-/protext.aspx?c=A201109_070105_metro-protext_wei

 

Sdílet tento příspěvek