Jak v Nemocnici sv. Alžběty využili plochu stropu k čištění vzduchu?

Jak v Nemocnici sv. Alžběty využili plochu stropu k čištění vzduchu?

Jak v Nemocnici sv. Alžběty využili plochu stropu k čištění vzduchu?

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je církevní poskytovatel následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací.

FN NANO® je fotokatalytická technologie, která se aplikuje na strop místnosti, a ten pak s podporou aktivačního světla čistí vzduch v místnosti od pachů a dalších škodlivých látek.

Firma FN NANO oslovila Nemocnici sv. Alžběty s nabídkou této technologie. Ukázalo se, že tento dosud málo známý a netradiční způsob čištění vzduchu narazil na počáteční přirozenou nedůvěru i zde.

Klíčem k překonání prvotnínedůvěry byla demonstrace technologie v jednom nemocničním pokoji. Tam se zdarma předvádělo zařízení na čištění vzduchu, které nemá žádný filtr a využívá kontaktu proudícího vzduchu s povrchem ošetřeným technologii FN NANO®. Během následujících dvou týdnů se vedení nemocnice, personál i pacienti měli možnost přesvědčit, že tato technologie funguje.

To přesvědčilo vedení nemocnice k samotné aplikaci technologie FN NANO® do prvního pokoje. Hned po aplikaci bylo znát, že je ohromný rozdíl v pocitové kvalitě vzduchu, když svítí aktivační světlo a když je vypnuté. Personál nemocnice zažívá různé situace, kde poznává benefity této české inovativní technologie. Cílem vedení nemocnice je po tomto testovaní rozšiřovat přínos této technologie i do dalších prostor.

Plocha stropu pokoje tak slouží jako účinná čistička vzduchu a zároveň je tato plocha trvale chráněna před depozicí virů a bakterií. Díky sedmileté záruce na funkčnost navíc není nutné provádět každoroční výmalbu. Pacienti v tomto pokoji jsou díky tomu více chráněni před přenosem nemocničních infekcí.

Společnost FN NANO nabízí každému zdarma vyzkoušení této technologie díky už zmiňovanému „bezfiltrovému“ zařízení, které stačí zapojit do zásuvky a okamžitě pocítit rozdíl v dýchaném vzduchu. Následná aplikace už není loterie, ale zákazník přesně ví, co dostane. To platí obecně při jakémkoli pocitovém problému s dýchaným vzduchem nebo při objektivně zjištěném znečištění.

FN NANO neslibuje nikomu vzdušné zámky, ale pouze čistý vzduch všude tam, kde se podaří účinnost její technologie pomocí přenosného zařízení prakticky ověřit a otestovat.

 

.

Sdílet tento příspěvek