CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ Advanced Materials-JTJ

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ Advanced Materials-JTJ

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) pořádá dne 16. 9. 2015 odborné certifikační školení pro pracovníky firem a řemeslníky, kteří se  zajímají o technologii vysoce účinných fotokatalytických povrchů FN, chtějí se věnovat jejich aplikací pro zákazníky a mají zájem stát velkoobchodními partnery AMJTJ.

Školení pořádá Advanced Materials-JTJ s.r.o. – výrobce funkčních nátěrů PROTECTAM FN® s mimořádně silným fotokatalytickým efektem, zakládající člen České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, člen Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Rozvoj nanotechnologií se odráží i v nástupu nových nátěrových hmot pro stavebnictví a architekturu. Novinkou, s velmi širokou škálou praktického využití, jsou nátěrové hmoty s mimořádně silným fotokatalytickým účinkem (fotokatalytické nátěrové hmoty 2. generace s více než 50% teoretického maxima fotokatalytické účinnosti).Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, s možnostmi využití těch nejúčinnějších pro konkrétní projektová a architektonická řešení. Podrobně budou seznámeni s parametry fotokatalytických nátěrových hmot 2. generace a technickými požadavky na jejich aplikaci. Součástí akce budou praktické ukázky účinnosti těchto nátěrových hmot a praktické školení a trénink postupů jejich aplikace.

Účastníci semináře obdrží po jeho absolvování certifikát výrobce fotokatalytických nátěrů 2. generace – Advanced Materials-JTJ s.r.o.. Certifikát kvalifikuje proškolenou osobu a firmu, jejímž je kmenovým zaměstnancem, nebo se na jejím řízení podílí z pozice vlastníka, k tomu, aby se mohla stát velkoobchodním partnerem  Advanced Materials-JTJ s.r.o. a při aplikaci technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů FN se prokazovat zákazníkům jako výrobcem certifikovaná firma. Certifikát je vždy vázán na konkrétní osobu a je nepřenositelný.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ:

Sdílet tento příspěvek