PRVOLIGOVÁ ŠATNA FOTBALISTŮ JE DÍKY NANO NÁTĚRŮM BEZPEČNĚJŠÍ A „VOŇAVĚJŠÍ“

PRVOLIGOVÁ ŠATNA FOTBALISTŮ JE DÍKY NANO NÁTĚRŮM BEZPEČNĚJŠÍ A „VOŇAVĚJŠÍ“

Nano nátěry lze využít v různých prostředích našeho života. Nejlépe jejich účinnost a sílu doslova ucítíme tam, kde je na malém prostoru více lidí, kteří před tím vykonávali fyzickou aktivitu.

Jedním z takových míst jsou i šatny sportovců. Jistě si na to všichni moc dobře vzpomínáme ze školních let po hodině tělesné výchovy. Při střídání jednotlivých tříd byl v šatně vždy ještě dlouho cítit charakteristický odér.

Krom těchto nepříjemných průvodních jevů dochází v takovém prostředí i k většímu výskytu bakterií (např. nechvalně známého „stafylokoka“) a samozřejmě zde může i více docházet k možnému přenosu virových onemocnění.
V současné době je stále nutno podstupovat testy, zda není někdo v týmu pozitivní na SARS-CoV-2. V případě pozitivního nálezu někoho z týmu jsou následně nutné další testy, desinfekce prostor a karanténa. Následně je pak pro celý tým velmi složité se setkávat na trénincích a účastnit se zápasů.

Vedení FK Teplice se rozhodlo co možná nejvíce eliminovat možnost přenosu nákazy a rozhodlo se ošetřit šatnu fotbalistů technologií FN NANO®, protože je to nejvíce exponovaný prostor fotbalového klubu.

Společnost Nanotechnologie 21 s.r.o. provedla aplikaci nano nátěrů na strop a horní části stěn šatny a bylo zde pro zvýšení a urychlení účinnosti této technologie nainstalováno i aktivační světlo.
Podle sdělení zástupců společnosti NT21, kdy bylo po víkendovém tréninku a zápasu hovořeno s trenérem klubu, byl rozdíl vnímání ovzduší v šatně fotbalistů velmi znatelný – tedy vzduch byl výrazně čistší.

Samočistící nano nátěr FN NANO® je založen na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie pomáhá bez použití chemických látek proti nežádoucím mikroorganismům a při dočišťování vzduchu od nepříjemných pachů.
Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i riziko, že se nakazíme nějakou nemocí. Záleží na tom, jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.
Státní zdravotní ústav shledal, že funkční nátěry FN NANO® jsou zcela zdravotně nezávadné z hlediska ochrany veřejného zdraví. Nano nátěry výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob, zvyšují hygienický standard prostředí a jsou již léty a praxí ověřeny také i ve zdravotnických zařízeních.
Jsme velmi rádi, že naše technologie funkčních nátěrů pomáhá sportovcům a těší nás přístup vedení FK Teplice, který tak ukazuje dalším sportovním klubům směr, kam by se měla ubírat prevence. Věříme, že se postupně přidají další kluby i jiná sportovní zařízení, aby učinili preventivní opatření pro ochranu svých svěřenců i zaměstnanců.

Sdílet tento příspěvek