Nano je všude kolem nás a proto není třeba se bát certifikovaných nanotechnologií

Nano je všude kolem nás a proto není třeba se bát certifikovaných nanotechnologií

S vypuknutím pandemie v minulém roce se objevilo na trhu mnoho firem s produkty, které nesplňují přísné české i evropské normy. S cílem rychlého zisku se vyrojily tzv. garážové firmy, které se nikdy před tím nezabývaly jakoukoliv aplikací technologií proti šíření virů, bakterií a případně i dezinfekcí vnitřního prostředí. Nabízejí svoje služby školám, školkám i firmám a bohužel tím velmi poškozují jméno solidních firem s kvalitními certifikovanými a bezpečnými produkty.

Bohužel i někteří zástupci odborných institucí raději vydají všeobecné předběžné stanovisko z opatrnosti, aby náhodou nedošlo k nějakým zdravotním obtížím a tím dají do jednoho pytle solidní a certifikované produkty s těmi, které nemají buď žádnou účinnost anebo mohou být nebezpečné. Jedná se zejména o používání TiO2 ve spojení s fotokatalýzou.

Je tedy potřeba vysvětlit pojmy a nedávat na dojmy

Všichni víme, co je to H2O (voda) Bojíme se tohoto vzorečku, bojíme se vody? Co je TiO2? TiO2 je oxid titaničitý a vyskytuje všude okolo nás, například v půdě často tvoří až 2% obsahu. Je biokompatibilní s lidským organismem, protože lidské tělo nevyužívá tento prvek ani pro jeden ze svých metabolických procesů. TiO2 naopak využívají jako stavební prvek všechny rostliny (obsahují až 10 % v pevné bázi). Není jedovatý a nevykazuje žádnou chemickou toxicitu na rozdíl od jiných látek, které běžně používáme. TiO2 je zcela inertní a nerozpustný. Titan s označením Ti je 7. nejrozšířenější prvek v zemské kůře.  

Ve vyspělých společnostech sní člověk až 1 kg TiO2 ročně (žvýkačky, zubní pasta, bonbóny, šlehačka, jogurt atd.). Aby došlo k vážnému ohrožení zdraví, musel by dospělý člověk sníst okolo 4 kg TiO2 najednou.

Podle dělení látek na stupně nebezpečnosti, je TiO2 zařazen do skupiny 2 kategorie (možná karcinogenní pro člověka), kam patří např. káva anebo Aloe Vera. TiO2 tedy není na seznamu nebezpečných látek. Na tuto látku se nevztahuje žádné legislativní omezení.

Technologie FN NANO® nabízí nechemické jednoduché a účinné řešení, jak z ovzduší odstraňovat viry, bakterie a další mikroorganismy vč. jedovatých toxických látek s pomocí fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza (dochází k němu běžně v přírodě) – testy prokázaly jejich vysokou antivirovou účinnost na zástupce obalených (sem patří koronaviry) i neobalených virů.

Schéma fotokatalýzy v přírodě:

Je na místě obava z nanočástic?

Příroda miliardy let „využívá nanotechnologie“. Není to lidský vynález, jen jsme se ho naučili využívat. Využili jsme jedinečných vlastností přírodního materiálu TiO2 (bílé barvivo nerozpustné ve vodě, pohlcuje téměř veškeré UV záření, odráží sluneční paprsky a vyznačuje se vysokým jasem i barevnou stálostí), který dokáže za pomoci fotokatalýzy při styku s jeho povrchem z ovzduší odstraňovat viry, bakterie, spory, jemné prachové částice, toxické látky, skleníkové plyny a další škodliviny.                                                                                                                              

Již od roku 2008 jsou pravidelně akreditovaně testovány FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství studií, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO® je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). Z výsledku vyplývá, že TiO2 jsme v podstatě obklopeni všude okolo nás i venku v běžné přírodě, protože i tam se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (až 2 %, typicky 0,6 %).     

Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že technologie FN NANO® je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Veškeré výrobky FN NANO® jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil mimo jiné i zdravotní ústav (ZÚ) a dokonce i Environmental Protection Agency (EPA), která ho zapsala do své databáze jako antivirový a antibakteriální systém např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.

„Inspirujeme se přírodou a ta nikdy nejedná proti sobě“.

               

 

 

Sdílet tento příspěvek