ÚČINNÁ OCHRANA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

ÚČINNÁ OCHRANA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Podzimní vlna respiračních chorob a narůstající čísla pozitivně testovaných lidí na virus SARS CoV-19 mohou zase přivést mnoho pacientů zpět do nemocničních zařízení. 

Již nechceme dopustit, aby se opakovala situace z letošního jara, kdy byl zdravotnický personál velmi zatížen, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Bohužel se přes všechna opatření nákaza šířila i ve zdravotnických zařízeních.

Díky technologii FN NANO® dokážeme výrazně snížit riziko přenosu nákaz.

Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit ve dvojrozměrnou, nízkonákladovou, bezhlučnou a bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Pro zdravotnická zařízení byl vyvinut speciální multifunkční biocidní antibakteriální fotokatalytický nátěr FN NANO® BioMax k povrchové ochraně stěn a stropů. Cílem bylo maximalizovat jeho antimikrobiální funkci a umožnit jeho využití jako účinného biocidního prostředku s dlouhodobým účinkem 24/7 a tím zlepšit ochranu proti šíření infekcí.   

Funkční nátěr FN NANO® BioMax dokáže zajistit bezpečnější a zdravější prostředí ve zdravotnických zařízeních, v ONP nebo v domovech pro seniory. Jde o novou perspektivní technologii pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí. Je také hojně využívána pro odstranění nepříjemných pachů a dočišťování vzduchu od nebezpečných látek, které se dostávají do ovzduší např. z nadměrného používání dezinfekcí apod. 

Státní zdravotní ústav (SZÚ) – Laboratoře CEM, NRL pro dezinfekci a sterilizaci provedly testování antibakteriální účinnosti vzorku FN NANO® BioMax zkušební metodou modifikovanou dle ISO 22196 – LABORATORNÍ EXPERTIZA SZÚ

U všech testovaných mikrobů došlo ke snížení počtu mikroorganismů o 5 log řádů (tzn. z 1 000 000 bakterií přežije jenom 1), které zajišťuje baktericidní účinek. 

Použitím této technologie je možné velmi účinně zvýšit ochranu lidí v místnosti a učinit tak preventivní opatření proti šíření přenosu nákaz vzduchem mezi návštěvníky, pacienty i zdravotnickým personálem.

Je to jednoduché i ekonomické řešení. Pojďme vytvářet stále více bezpečnějších prostředí pro společnou ochranu.  

 

Sdílet tento příspěvek